Yıl: 2016 Cilt: 21 Sayı: 2

İÇİNDEKİLER (Yıl: 2016 Cilt: 21 Sayı: 2)

Ön Kapak - Arka Kapak

Hakem Kurulu

İçindekiler Listesi

Rus Paydaşların Türkiye’deki Oteller Hakkında Kurumsal İtibar Algısı: Antalya Bölgesindeki Beş Yıldızlı Rus Otel Müşterileri Üzerine Bir Araştırma - Okt. Tuğba ERHAN, Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI

Takım Halinde Öğrenme ve Takım Temelli Proje Çalışmaları Üzerine Eğitim Kurumlarında
Alan Araştırması
- Yrd. Doç. Dr. Recep KAÇMAZ, Doç. Dr. Esin BARUTÇU

Tüketici İlginliği Bağlamında Marka Sadakati: Dayanıklı Tüketim Mallarına Yönelik Örnek Bir Çalışma - Arş. Gör. Sefa ERBAŞ

Türev Araçlarının Risk Yönetim Fonksiyonu: Vadeli İşlem Piyasası Risk Yönetimi Üzerine Bir Araştırma - Arş. Gör. İhsan KURAR, Yrd. Doç. Dr. Ali Cüneyt ÇETİN

Malthus’un Nüfus Teorisine Şarkılı İtiraz:Dickens Yaklaşımı - Doç. Dr. Bekir GÖVDERE, Yrd. Doç. Dr. Musa TÜRKOĞLU

Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı’nın Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri’nin Rekabet Gücüne Muhtemel Etkileri  - Yrd. Doç. Dr. Deniz Dilara DERELİ

Gri Temelli Maliyet Tahmini - Öğr. Gör. Figen ÖZER KEÇE, Doç. Dr. Vesile ÖMÜRBEK, Prof. Dr. Durmuş ACAR

Finansal Krizlerin Öngörüsünde Markov Rejim Değişimi Modeli: Gelişmekte Olan Ülkelere Yönelik Bir Analiz - Yrd. Doç. Dr. M. Ali AVCI, Prof. Dr. N. Oğuzhan ALTAY, Yrd. Doç. Dr. Harun SULAK

Dönüştürücü Liderliğin Çalışanların İçsel Motivasyonu Üzerindeki Etkisi: Yerel Yönetimlerde Karşılaştırmalı Bir Araştırma - Yrd. Doç. Dr. Nazlı YÜCEL BATMAZ, Öğr. Gör. Alper GÜRER

Freiburg Okulu Çerçevesinde Eucken ve Hayek  - Yrd. Doç. Dr. Hülya DERYA

“Anayasal Vatandaşlık” ve Türkiye’de “Yeni Anayasa” Yapım Sürecinde Siyasi Partilerin Vatandaşlık Söylemleri -Arş. Gör. Serpil OZULU, Prof. Dr. Muhammet KÖSECİK

Uluslararası Düzenlemelere Göre Azınlık Statüsünde Olmayan Farklı Etnik Kökenli Çocukların Ana Dil Eğitimi Hakkı ve Türkiye - Yrd. Doç. Dr. Süleyman DOST

Alban Kültür Mirası Üzerine İnşa Edilmiş Tarih:  Ermenilerin Hristiyanlığı Kabul Etmiş “İlk Devlet” Oldukları Miti Üzerine Bir Araştırma - Yrd. Doç. Dr. Esme ÖZDAŞLI

İnsani Güvenlik ve Terörizmle Mücadele - Yrd. Doç. Dr Selim KANAT, Prof. Dr. Timuçin KODAMAN, Arş. Gör. Adem Ali İREN

Son Yıllarda Türkiye-Birleşik Krallık (İngiltere) İlişkileri: İlişkilerde ‘Altın Çağ’ Dönemi Mi?  - Yrd. Doç. Dr. Ozan ÖRMECİ

Yaş ve Öğrenim Durumunun Duygusal Zekâ ve Tükenmişlik Arasındaki İlişki Üzerindeki Aracılık Etkileri: Sağlık Sektöründe Bir Uygulama  - Doç. Dr. İlhami YÜCEL, Kübra SAKA ILGIN

Sağlık Hizmetlerinde Yönetişim, İnovasyon ve Türkiye  - Yrd. Doç. Dr. Dilek MEMİŞOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Buğra KALKAN

Araştırma Görevlilerinin İş Doyumlarının Bireysel ve Demografik Açıdan İncelenmesi: SDÜ Örneği  - Öğr. Gör. Sabriye AKITICI, Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK

Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin Mali Yapısı ve Sisteme Yapılan Bütçe Transferlerinin Ekonomik Yansımaları - Yrd. Doç. Dr. Mehmet CURAL

Sosyal Politika Bağlamında Dünyada Sağlık Politikalarının Tarihsel Gelişimi - Yrd. Doç. Dr. Özgür TOPKAYA