Danışma Kurulu

 

Danışma Kurulu

Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI

(Süleyman Demirel Üniversitesi)

 

 

Prof. Dr. Murat OKCU

(Süleyman Demirel Üniversitesi)

Prof. Dr. Murat Ali DULUPÇU

(Süleyman Demirel Üniversitesi)

 

 

Prof. Dr. Durmuş ACAR

(Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)

Prof. Dr. Adem KORKMAZ

(Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)

 

 

Prof. Dr. Ramazan ERDEM

(Süleyman Demirel Üniversitesi)

Prof. Dr. İsa İPÇİOĞLU

(Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi)

 

 

Prof. Dr. İbrahim Atilla ACAR

(İzmir Katip Çelebi Üniversitesi)

Prof. Dr. Hüseyin GÜL

(Süleyman Demirel Üniversitesi)

 

 

Prof. Dr. Bekir GÖVDERE

(Süleyman Demirel Üniversitesi)

Prof. Dr. Can Deniz KÖKSAL

(Akdeniz Üniversitesi)

 

 

Prof. Dr. Hayrettin USUL

(İzmir Katip Çelebi Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa GÜLMEZ

(Akdeniz Üniversitesi)

 

 

Prof. Dr. Şeref KALAYCI

(T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı)

Prof. Dr. Nuri ÖMÜRBEK

(Süleyman Demirel Üniversitesi)

 

 

Prof. Dr. Hakan DEMİRGİL

(Süleyman Demirel Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa Zihni TUNCA

(Süleyman Demirel Üniversitesi)

 

 

Prof. Dr. Azman bin İsmail

(Universiti Kebangsaan Malaysia)