Künye

Editör

Doç. Dr. Oğuzhan ÇARIKÇI

 

Editör Yardımcıları

Doç. Dr. Ahmet YILDIRIM                             Doç. Dr. Mahmut Sami ÖZTÜRK               Arş. Gör. Ramazan Furkan ÖZKUL

     
Yayın Ofisi

Arş. Gör. Ramazan Furkan ÖZKUL

                   

Dergi Sekreteri

Arş. Gör. Ramazan Furkan ÖZKUL

 

Dizgi

Bil. İşl. Ramazan DAĞ

 

Baskı

SDÜ Basımevi Isparta

 

©SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Isparta – 2023