Künye

Editör

Prof. Dr. Mehmet GENÇTÜRK

 

Editör Yardımcıları

              Doç. Dr. Oğuzhan ÇARIKÇI                Doç. Dr. Mahmut Sami ÖZTÜRK               Arş. Gör. Ramazan Furkan ÖZKUL

     
Yayın Ofisi

Arş. Gör. Ramazan Furkan ÖZKUL

                   

Dergi Sekreteri

Arş. Gör. Ramazan Furkan ÖZKUL

 

Kapak Tasarım

Dr. Öğr. Üyesi Murat KARA

 

Dizgi

Bil. İşl. Ramazan DAĞ

 

Baskı

SDÜ Basımevi Isparta

 

©SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Isparta – 2020