Amaç ve Kapsam

A M A Ç 

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (SDÜİİBFD), Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde 1996 yılında yayın hayatına başlayan uluslararası hakemli bir dergidir. Derginin amacı; bilimsel kurallara ve etiğe uygun, kaliteli ve özgün çalışmaları değerlendiren ve kendi alanında tercih edilen nitelikli bir dergi olmaktır.

 

K A P S A M 

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (SDÜİİBFD), Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda dört kez yayımlanan uluslararası hakemli bilimsel bir dergidir. Gerektiği takdirde özel sayılara yer verilebilir.

Derginin yayım dili, Türkçe ve İngilizce’dir. İktisat, işletme, kamu yönetimi, maliye, ekonometri, çalışma ekonomisi, hukuk ve siyaset bilimi alanlarındaki bilimsel makaleleri kabul etmektedir.

Yayınlanmak üzere gönderilen çalışmaların başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir. Söz konusu yayınlar, yayın kurulu tarafından ilk değerlendirmesi yapıldıktan sonra hakemlere gönderilmektedir.

Makaleler en az iki hakem tarafından kör hakemlik uygulamasıyla değerlendirilmektedir. Yayın kurulu hakemlerden gelecek rapor doğrultusunda yazının yayımlanmasına, yazardan makalesinde düzeltme istenmesine ya da yayımlanmamasına karar verir.Yayım kararı, yazar/yazarlara bildirilir.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, açık erişim politikasını benimsemiş bir dergidir. Bilimsel araştırmaların halka ücretsiz bir şekilde sunulmasının küresel anlamda bilgi paylaşımını artıracağı ilkesini benimsemektedir. Bu bağlamda Budapeşte Açık Erişim Bildirgesi'ni kabul etmektedir.

Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen makaleler, araştırma ve yayın etiği kurallarına uygun olarak hazırlanmış olmalıdır. SDÜİİBFD yayın etiği konusunda COPE (Committee on Publication Ethics) ve ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) tarafından belirlenen yayın etiği ilke, standart ve tavsiyelerini gözetmektedir.

Yayımlanmak üzere gönderilen tüm makaleler, Turnitin intihal programı tarafından taranmaktadır. Benzerlik oranı %20'yi aşan makaleler değerlendirme sürecine alınmamakta ve yazara/yazarlara geri gönderilmektedir.

Dergide yayımlanan yazılardaki görüşler, derginin görüşleri olmayıp ilgili yazıların tüm sorumluluğu yazara/yazarlarına aittir.