Amaç ve Kapsam

A M A Ç / A I M


Süleyman Demirel Üniversitesi İktisâdî ve İdârî Bilimler Fakültesi Dergisi, Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde 1996 yılında yayın hayatına başlayan uluslararası hakemli bir dergidir. Derginin amacı; bilimsel kurallara ve etiğe uygun, kaliteli ve özgün çalışmaları değerlendiren ve kendi alanında tercih edilen nitelikli bir dergi olmaktır.


K A P S A M / S C O P E


• Süleyman Demirel Üniversitesi İktisâdî ve İdârî Bilimler Fakültesi Dergisi; iktisat, işletme, kamu yönetimi, maliye, ekonometri, çalışma ekonomisi, hukuk ve siyaset bilimi ile doğrudan ya da dolaylı ilişkisi bulunan bilimsel ve özgün, Türkçe ya da İngilizce hazırlanmış araştırma ve derleme makaleleri kabul etmektedir.
• SDÜ İİBF Dergisi; Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda dört sayı olarak yayımlanmaktadır.
• SDÜ İİBF Dergisi’ne yayımlanmak üzere gönderilen makaleler, araştırma ve yayın etiği kurallarına uygun olarak hazırlanmış olmalıdır.
• SDÜ İİBF Dergisi, yayın etiği konusunda COPE (Committee on Publication Ethics) ve ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) tarafından belirlenen yayın etiği ilke, standart ve tavsiyelerini gözetmektedir.
• SDÜ İİBF Dergisi’nde yayımlanmak üzere gönderilen tüm makaleler, Turnitin intihal programı tarafından taranmaktadır.
• SDÜ İİBF Dergisi, açık erişim politikası benimsemiş bir dergidir.
• SDÜ İİBF Dergisi’nde yayımlanan yazılardaki görüşler, derginin görüşleri olmayıp ilgili yazıların tüm sorumluluğu yazara/yazarlarına aittir.
• SDÜ İİBF Dergisi’nde yayınlanan makalelerin yazarına/yazarlarına nakit olarak telif ücreti ödenmez. Telif ücreti olarak makalenin yayımlandığı basılı dergi gönderilir.