Yıl: 2016 Cilt: 21 Sayı: 4

İÇİNDEKİLER (Yıl: 2016 Cilt: 21 Sayı: 4)

Ön Kapak - Arka Kapak

Hakem Kurulu

İçindekiler Listesi

1-Marka İmajı ve Marka Faydasının Marka Sadakati ve Pozitif Ağızdan Ağıza İletişim (WOM) Üzerindeki Etkisi
Yrd. Doç. Dr. Ramazan KURTOĞLU, Öğr. Gör. Alperen Timuçin SÖNMEZ

2- Tükenmişlik Yaşam Doyumu ve İş Yükü İlişkisi: Denizli’de Faaliyet Gösteren Muhasebe Meslek Mensupları Üzerinde Bir Araştırma
Doç. Dr. Muhsin ÇELİK

3- Türkiye’de ve Dünyada Kıdem Tazminatı Fonu

Ali Kemal NURDOĞAN, Ali İhsan Burak DUR, Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK

4- İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminde Önlisans Programları: Türkiye’deki Uygulama ve ABD’deki Uygulama ile Karşılaştırılması
Yrd. Doç. Dr. Yeliz YEŞİL, Arş. Gör. Özge Alev SÖNMEZ ÇALIŞ

5- Türkiye’deki Devlet Üniversitelerinde Uluslararasılaşma Süreci: Stratejik Planlar Üzerinden Bir Değerlendirme
Yrd. Doç. Dr. Devrim VURAL YILMAZ

6- Japonya’da Yerel Yönetimlerin İdari ve Mali Yapısı Üzerine Bir İnceleme
Yrd. Doç. Dr. Zuhal ÖNEZ ÇETİN, Yrd. Doç. Dr. Neslihan YILMAZ

7-TMS 23 Ve Vergi Usul Kanunu Kapsamında Borçlanma Maliyetleri
Yrd. Doç. Dr. Sevgi AYDIN

8- Belediye Hizmetlerinin Kalitesi ve Vatandaşların Algı Düzeyi: Bursa Büyükşehir Belediyesi Örneği 
Prof. Dr. Özhan ÇETİNKAYA, Dr. R.Kutlu KORLU, Dr. Erdal EROĞLU

9- Ulusal Program ve Düzenli İlerleme Raporları Çerçevesinde Türkiye’nin Engelli Politikaları
Yrd. Doç. Dr. Şerafettin ERTEN, Doç. Dr. Mehmet AKTEL

10- Türkiye’de Sosyal Belediyecilik Anlayışı: Denizli Büyükşehir Belediyesi Örneği
Bilgihan MERMER, Yrd. Doç. Dr. Ceyda ŞATAF, Doç. Dr. Nülifer NEGİZ

11- Konaklama İşletmelerinde Çalışan İşgörenlerin Aşırı İş Yükü ve Örgütsel Bağlılık Algıları: Side ve Belek Örneği
Doç. Dr. Murat ÇUHADAR, Zeynep GENCER

12- Göçün Toplumsal Ve Mekânsal Yapı Üzerindeki Etkileri
Yrd. Doç. Dr. Mim Sertaç TÜMTAŞ, Doç. Dr. Cem ERGUN

13- Türkiye’de Kadın Girişimciliğinin Serüveni: Başarı Mümkün mü?
Prof. Dr. Songül SALLAN GÜL, Arş. Gör. Yonca ALTINDAL

14- Para Politikası Kararlarının Hisse Senetlerinin Fiyatları Üzerindeki Etkileri
Dr. Bekir Tamer GÖKALP

15- Türkiye’de Acil Durum Ve Doğal Afetlerde Sunulan Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı
Doç. Dr. Hilmi ÜNSAL, Dr. Selin ERTÜRK ATABEY

16- Enflasyon ve Faiz Oranı İlişkisi: Türkiye’de Fisher Etkisinin Geçerliliği
Doç. Dr. Halil TUNALI, Arş. Gör. Yeşim Yıldırım ERÖNAL

17- A Research on The Relationship Between Psychological Ownership and Workaholism
Arş. Gör. Deniz DİRİK, İnan ERYILMAZ

18- The Relationship Between Emotional Intelligence Dimensions and Leadership Practices:
A Study on White-Collar Employees in Defense Industry

Kutay ÖZDEMİR, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Sait ÖZKUL

19- Turkish Immigration Policies: Challenges End Responses
Prof. Dr. Abduljabbar I. ABDULAL

20- Investor Responses to Corporate Sustainability in A Developing Country: The Case of Turkey
Arş. Gör. Duygu ACAR ERDUR, Arş. Gör. Esen KARA