Yayın İkeleri

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ YAYIN KURALLARI

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi’ne gönderilecek makalelerde yazar/ların aşağıda belirtilen ilke ve kurallara uymaları gerekmektedir. Belirtilen ilke ve kurallara uygun olarak hazırlanmayan makaleler değerlendirme sürecine alınmayabilir, ya da bu sürecin herhangi bir aşamasında değerlendirme dışında bırakılabilir.

Yayın İlkeleri

1. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda dört kez yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

2. Dergiye iktisat, işletme, kamu yönetimi, maliye, ekonometri, çalışma ekonomisi, hukuk ve siyaset bilimi ile doğrudan ya da dolaylı ilişkisi bulunan bilimsel ve özgün makaleler gönderilebilir.

3. Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

4. Makaleler Türkçe veya İngilizce dillerinde yazılmış olmalıdır.

5. Makaleler yazım kurallarımıza uygun bir şekilde hazırlanarak Dergipark sistemi üzerinden gönderilmelidir. Yazar/lar, makale başvurusu sırasında web sayfamızdan temin edecekleri başvuru formunu doldurarak Dergipark sistemi yoluyla göndermelidir. Başvuru formunun tüm yazarlar tarafından imzalanmış olması zorunludur.

6. Makalelerin değerlendirme sürecine alınabilmesi için, 150,00 TL’lik ücretin "SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi" adına Türkiye Ziraat Bankası (IBAN: TR42 0001 0001 3244 8078 9662 39 - Alıcı: SDÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) nolu hesaba yatırılarak ilgili dekontun Dergipark sistemine yüklenmesi gerekmektedir. Söz konusu ücret, makalenin değerlendirilmeye alınması için ön şart niteliğinde olup, değerlendirme sürecinin sonucu ile ilişkili değildir.

7. Başvuru formu ve dekont gönderilmeden değerlendirme süreci kesinlikle başlatılmayacaktır.

8. Yayınlanmaya uygun bulunmayan makalelerin ücretleri geri ödenmeyecektir.

9. Dergide yayımlanmak üzere gönderilen makaleler, ilk olarak Yayın Komisyonumuzun ön değerlendirmesinden geçmektedir. Yayın Komisyonu tarafından uygun bulunmayan makaleler geri çevrilir. Yayın Komisyonu tarafından uygun bulunan makaleler, içerik ve biçim açısından incelenmek üzere en az iki hakeme gönderilmektedir. Makaleyi değerlendiren hakemlerin kimlikleri hakkında yazar/lara ve makalenin kime ait olduğu konusunda da hakemlere bilgi verilmemektedir.

10. Yazım yanlışlarının çok fazla olması, bilimsellik şartlarına uyulmaması makalenin geri çevrilmesi için yeterli görülecektir.

11. Hakemlerden gelen değerlendirme raporları doğrultusunda makalenin yayınlanmasına, yazardan düzeltme istenmesine ya da makalenin geri çevrilmesine karar verilecektir. Hakemler değerlendirmelerini en geç 1 ay içinde göndermelidir. Süre aşımında, ilgili hakemin hakemlikten çekildiği kabul edilir ve makale başka bir hakeme gönderilir. Yazar/lardan düzeltme istenmesi durumunda, düzeltmenin en geç 1 ay içinde yapılarak dergimize ulaştırılması gerekmektedir. Aksi durumda yazar/ların makaleyi geri çektiği kabul edilir.

12. Yayınlanmayan makaleler yazar/larına geri gönderilmeyecektir.

13. Dergide yayınlanan makalelerdeki görüşler derginin görüşleri değildir. Tüm sorumluluk yazar/larına aittir.

14. Dergide yayınlanan makalelerin her hakkı saklıdır. Atıfta bulunulmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz.

15. Dergide yayınlanan makalelerin yazar/larına nakit olarak telif ücreti ödenmez. Telif ücreti olarak makalenin yayınlandığı dergi gönderilir.

16. Yayın ilkelerine uygun olmayan makaleler hakem değerlendirme sürecine alınmayacaktır.

17. Dergide yayımlanmak üzere makale gönderen yazar/lar yukarıdaki kuralları kabul etmiş sayılır.