İndeksler

 

İndeksler

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, aşağıdaki ulusal ve uluslararası indeksler tarafından taranmaktadır.

 

Uluslararası İndeskler

 EBSCOHOST (2008 yılı 1. sayıdan itibaren)

 

Ulusal İndeskler

Türkiye Makaleler Bibliyografyası (2010 yılı 1. sayıdan itibaren)

 

ASOS Index (2012 yılı 1.sayıdan itibaren)