Yıl: 2020 Cilt: 25 Sayı: 4

Kapak

Hakem Kurulu

İçindekiler

 

01- Presenteeism’in Tükenmişliğe Etkisi: Bir Alan Araştırması

Şerife KARAGÖZ

Meral BEKTAŞ

 

02- The Selection Of The Tourism Logistics Center Location With AHP: A West Mediterranean Application

Kazım Aykut ÖZMEN

Ebru NURCAN

Can Deniz KÖKSAL

 

03- The Relationship Between Foreign Direct Investment and Foreing Trade in Turkey

Erdoğan KOTİL

 

04- Sosyal Medyanın Aracılık Rolü Bağlamında Örgütsel İletişim ve Örgüt Kültürü İlişkisi: Anakent Belediyelerinde Bir Uygulama

Şehriban AYGÜN

Nezih Metin ÖZMUTAF

 

05- Sağlık Hizmetlerinde Psikososyal Riskler

Meryem TEKİN EPİK

Mustafa ÖZTÜRK

 

06- Avrupa’daki İslami Fintek Ekosisteminin Analizi

Yavuz DEMİRDÖĞEN

 

07- Marka Kişiliği Oluşturmada Kullanılan Arketipler: Koronavirüs Sürecindeki Reklamlara Yönelik Bir İçerik Analizi

M. Erhan SUMMAK

Mücahit AYTEKİN

Önder GENÇOĞLU

 

08- Rusya Kıskacındaki Türk Devletlerinin Kimlik Mücadelesi

Abdulvahap AKINCI

Jafar JAFARLI

 

9- Entelektüel Sermayenin Örgüt Performansına Etkisi: Hastaneler İçin Akreditasyon Standartları Üzerinden Bir Değerlendirme

Betül SARI

Belma KEKLİK

Eyüb EKMEN

 

10- Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğrencilerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Konusundaki Bilgi ve Tutumları Üzerine Bir Araştırma

Ramazan ARSLAN

Şirvan ŞEN DEMİR

 

11- Online (Uzaktan) Eğitim Hizmetlerinin Pazarlanmasında  Kalite Fonksiyon Göçerimi Uygulaması

Sinan NARDALI

Erkut ERGENÇ

Gökhan KIRBAÇ

 

12- Otomotiv İhracatının İstihdam, Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir Uygulama

Ferhat ÖZBAY

Ceren PEHLİVAN

Bekir Sami OĞUZTÜRK

 

13- Uluslararası Gönüllülük Araştırmaları: ABD ve Türkiye Özelinde Panoramik Bir Bakış

Tuncay YILMAZ

Hilal KİŞİOĞLU

Zeynep SÖZCAN

 

Yıl: 2020 Cilt: 25 Sayı: 4 Sayı Tam Dosyası