Yıl: 2020 Cilt: 25 Sayı: 3

Kapak

Hakem Kurulu

İçindekiler

 

01- Küreselleşme ve Yerelleşmenin İlişkiselliği

Kıvılcım Özge KARA

 

02- Hizmetkâr Liderlik ve İş Performansı Arasındaki İlişkide İş Tatmininin Aracılık Rolü: Antalya İli Örneği

Öğr. Gör. Miray CELEPLİ SÜTBAŞ

Doç. Dr. Gaye ATİLLA

 

03- Beş Faktör Kişilik Özellikleri ve Örgütsel Sessizlik Arasındaki İlişki: Mağaza Çalışanları Üzerinde Bir Uygulama

Doç. Dr. Murşit IŞIK

Duygu KÜÇÜKŞAHİN

 

04- Anlatı ve Hayat Hikâyesi Araştırmaları

Öğr. Gör. Dr. Muhammet Hamdi MÜCEVHER

 

05- İş Yaşamında Kadın ve Karşılaştığı Sorunlar

Arş. Gör. Selin UMUTLU

Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK

 

06- Aktivist Kimlik ve Aktivizme Bağlılık Ölçeği: Türkçe’ye  Uyarlama, Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması

Arş. Gör. Hayri CENGİZ

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet GÜNAY

 

07- Brics Ülke Borsaları İle Türk Borsası Arasındaki İlişkinin Keşfi

Salih PARMAKSIZ

Dr. Öğr. Üyesi Turan KOCABIYIK

 

08- Lojistik Sektöründe Blokzinciri Teknolojisinin Kullanılmasına Yönelik Bir Vaka Analizi İncelemesi ve Lojistik Şirketi Uygulaması

Dr. Öğr. Üyesi Berna TEKTAŞ

Öğr. Gör. Gökhan KIRBAÇ

 

09- 2000-2018 Yılları Arasında Isparta İhracatında Madenciliğin Yeri ve Önemi

Prof. Dr. Bekir Sami OĞUZTÜRK

Ayşe UYSAL

 

10- Uluslararası Turizm Hareketlerinin, Uluslararası Ticaretin Bir Parçası Olarak Ülkelerin Ekonomik Gelişimi ve Refahına Etkisi: 2003-2020 Yılları Arasında Türkiye Örneği

Dr. İzzet ÖNAL

 

Yıl: 2020 Cilt: 25 Sayı: 3 Sayı Tam Dosyası