Yıl: 2017 Cilt: 22 Sayı: 4

İÇİNDEKİLER (Yıl: 2017 Cilt: 22 Sayı: 4)

Kapak

Hakem Kurulu

İçindekiler Listesi

01 - Sosyal Medya ve Spor Pazarlaması İlişkisi Taraftar Tutumlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Beşiktaş Spor Kulübü Örneği

Ömer AKKAYA - Muammer ZERENLER

02 - Siyasi Parti Liderlerinin Sosyal Medya Kullanımının Genç Seçmenler İçin Önemi: Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama

Sonay Zeki AYDIN - Sunay GÜLSOY

03 - Hamile Kadınların Sosyal Medya Kullanımı ve Satın Alma Kararları İle İlişkisi: Mersin’de Bir Araştırma

Cansu TOR KADIOĞLU - Ayşe ŞAHİN

04 - Markaya Duyulan Güven ve Etnosentrik Eğilimlerin Marka Sadakatine Etkisi: Bir Marka Örneği

Esen ŞAHİN - Ceyda GÜLTEKİN

05 - Havalimanı Karbon Akreditasyonu Süreci Uygulamalarının İyileştirilmesinde Hata Türü ve Etkileri Analizinin Kullanılması

Pınar GÖKTAŞ - Cenk ÖZLER

06 - Örgütsel Demokrasinin Örgütsel Adalet ve Örgütsel Destek Algıları Üzerine Etkileri: Otel Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma

İsmail BAKAN - Bilge GÜLER - Ergün KARA

07 - Avrupa’nın En Büyük 20 Havalimanının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ve Veri Zarflama Analizi İle Değerlendirilmesi

Fatma Gül ALTIN - Meltem KARAATLI - İbrahim BUDAK

08 - Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Yazılımının En Uygun Uzlaşık Çözüm (VIKOR)  İle Seçimi

Remzi BAŞAR - Hakan Murat ARSLAN

09 - Destinasyon Sloganlarında Kullanılan Temaların Analizi

Sine ERDOĞAN MORÇİN - Didar BÜYÜKER İŞLER

10 - İşgücü Optimizasyonuna Dayalı Bağımsız Denetim Stratejilerinin Oluşturulması Üzerine Bir Uygulama

Hayrettin USUL - Mustafa Zihni TUNCA

11 - Kentli Hakları Farkındalığının Üniversite Öğrencileri Üzerinden İncelenmesi: Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği

Tolga GÜNGÖR - Nilüfer NEGİZ

12 - Ankara’nın Göçmen Türkmenleri

Aysun YEMEN - Üzeyir ÖLMEZ - Serap ORUÇ

13 - Yönetim Biliminde “Moda”: Modern Yönetim Tekniklerinin Yaşam Döngüsü

Vasfiye ÇELİK                                                           

14 - Antalya’daki Sivil Toplum Kuruluşlarının Karşılaştırmalı Bir Analizi

Işıl Cerem CENKER ÖZEK

15 - Bir Kamu Politikası Olarak Stratejik Planlama ve Üniversitelerde Uygulama: Akdeniz Bölgesindeki Farklı Kuşaktaki Üniversitelerin Misyon ve Vizyonları Üzerinden Bir Değerlendirme

N. Fıratcan ÇINAR - Alper TÜTÜNSATAR

16 - Yunanistan’ın Devlet ve Kamu Yönetimi Yapısı

Ahmet TUNÇ - Emre Baran PAK

17 - Güney Kore’nin Büyüme Sürecinde İnovasyonun Rolü: Ekonometrik Bir Analiz 1984-2015

Bekir Sami OĞUZTÜRK - Ferhat ÖZBAY - Ceren PEHLİVAN

18 - Muhasebe Eğitimi Almakta Olan Öğrencilerin Motivasyonları ve Muhasebe Bölümünü Tercihlerinin İrdelenmesi

Oğuzhan ÇARIKÇI

19 - Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Ekonomik Büyüme ve Karbondioksit Emisyonu İlişkisi: BRICS ve MINT Ülkeleri Üzerinde Ekonometrik Bir Uygulama

Tayfun YILMAZ - Feyyaz ZEREN - Yaşar KOYUN

20 - Population Growth And Sustainable Development In Developed-Developing Countries: An IV(2SLS) Approach

Taner GÜNEY