Yıl: 2017 Cilt: 22 Sayı: 2

İÇİNDEKİLER (Yıl: 2017 Cilt: 22 Sayı: 2)

Kapak

Hakem Kurulu

İçindekiler Listesi

01 - Son Kullanıcı Bilgi Teknolojileri Tatmini Sakarya Üniversitesi SABİS Örneği

Elif YENİPAZAR - Doç. Dr. Aykut Hamit TURAN

02 - Yüksek Performanslı İş Sistemlerinin Örgüte Bağlılık Üzerindeki Etkisine İlişkin Bir Araştırma

Arş. Gör. Dr. Sevgi ELMAS ATAY - Arş. Gör. Dr. Merve GERÇEK - Prof. Dr. Cavide UYARGİL

03 - Mobbing, Örgütsel Sinizm, Örgütsel Bağlılık ve Bunların Algılanan Çalışan Performansı Üzerine Etkileri

Yrd. Doç. Dr. Meral ERDİRENÇELEBİ - Yrd. Doç. Dr. A. Elif YAZGAN

04 - Bankacılık Sektöründe ENTROPİ ve WASPAS Yöntemleri İle Performans Değerlendirmesi

Yrd. Doç. Dr. Özen AKÇAKANAT - Hande EREN - Esra AKSOY – Doç. Dr. Vesile ÖMÜRBEK

05 - İllerin Ormancılık Faaliyetlerinin AHP Temelli MAUT ve SAW Yöntemleri İle Değerlendirilmesi

Arş. Gör. Ezgi Dilan URMAK - Doç. Dr. Yılmaz ÇATAL - Yrd. Doç. Dr. Meltem KARAATLI

06 - Lojistik Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performanslarının Gri İlişkisel Analiz ile Değerlendirilmesi

Agâh BAŞDEĞİRMEN – Prof. Dr. M. Zihni TUNCA

07 - Psikolojik Sermayenin Lider-Üye Etkileşimi Üzerindeki Etkisinin Hizmet Sektöründe Araştırılması

Arş. Gör. Dr. Hilmiye TÜRESİN TETİK - Prof. Dr. Sevinç KÖSE

08 - Borç Etiği ve Borç Etiği Perspektifinden Osmanlı Devleti’nde Dış Borçlar

Prof. Dr. Tekin AKDEMİR – Arş. Gör. Şahin YEŞİLYURT

09 - Küresel Krizin Avrupa Birliği’nin Makroekonomik Performansına Olan Etkisi: 2005-2014 Dönemi

Engin ÇENBERCİ – Prof. Dr. Bekir GÖVDERE

10 - Türkiye’de Paranın Yaratılmasında Vergilerin Rolünün Kartalist Yaklaşım Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Yrd. Doç. Dr. Ragıp YILMAZ - Yrd. Doç. Dr. Ferdi ÇELİKAY

11 - Türkiye Kuru İncir İhracatının Ekonometrik Analizi

Burcu KARACA – Prof. Dr. Selim Adem HATIRLI

12 - Orta Doğu’nun Rusya ve ABD ile Enerji Alanındaki İlişkisi

Doç. Dr. Bekir Sami OĞUZTÜRK - Ferhat ÖZBAY

13 - Krizlerin Yön Verdiği Türk-Rus İlişkilerine Uçak Krizine Kadar Analitik Bir Bakış: 2004-2016

Yrd. Doç. Dr. Özge ÇOPUROĞLU - Tevfik KARPUZCU

14 - Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Uluslararası Kuruluşlara Üyelikleri Üzerine Bir Değerlendirme

Yrd. Doç. Dr. Çiğdem AKMAN

15 - Arap Baharı Üzerine Oryantalist ve Marksist Değerlendirmeler

Prof. Dr. Ali ACAR - Öğr. Gör. Habib AYDIN

16 - İş Stresinin İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Görevlileri Üzerine Bir Araştırma

Arş. Gör. Hilal Tuğçe BAYAR - Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK

17 - Türkiye'de Kayıtdışı İstihdam ve Önlemeye  Yönelik Stratejiler

Prof. Dr. Adnan MAHİROĞULLARI

18 - Türkiye’de Yaşanan Ekonomik Krizlerin İstihdam Üzerine Etkileri (1980-2013)

Yavuz ALTAŞLI - Yrd. Doç. Dr. Murşit IŞIK

19 - Öğrencilerin İş Güvenliği ve İş Güvenliği Eğitimi Algısının Değerlendirilmesi

Yrd. Doç. Dr. Seda TOPGÜL - Öğr. Gör. Çağatay ALAN

20 - The Relationship Between Organizational Justice Perception and Organizational Commitment: A Study On Doğuş Otomotiv Authorized Dealers In Konya

Assoc. Prof. Dr. Vural ÇAĞLIYAN - Assist. Prof. Dr. Melis ATTAR - Mahamadi El Nour DERRA