Yıl: 2017 Cilt: 22 Sayı: 1

İÇİNDEKİLER (Yıl: 2017 Cilt: 22 Sayı: 1)

Kapak

Hakem Kurulu

İçindekiler Listesi

1-Ulusal Verimlilik İstatistiklerine Göre İmalat Sektörlerinin Performansının Değerlendirmesinde Multi-Moora Yönteminin Uygulanması
Doç. Dr. Nuri ÖMÜRBEK, Esra AKSOY

2- Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye’deki Limanlarin Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi Ile Değerlendirilmesi
Yrd. Doç. Dr. Fatma Gül ALTIN, Yrd. Doç. Dr. Yusuf ŞAHİN, Yrd. Doç. Dr. Meltem KARAATLI, Ömer YILDIZ

3- Isparta İli için Doğal Gaz Talep Tahmini
Yrd. Doç. Dr. Kenan Oğuzhan ORUÇ, Şeyma ÇELİK

4- Veri Zarflama Analizi ve İmalat Sektöründe Bir Uygulama
Yrd. Doç. Dr. Hakan ÖZÇELİK, Bahar KANDEMİR

5- Uluslararası Göç Sonrası Ortaya Çıkan Girişimcilik Türleri
Doç. Dr. Murat KAYALAR, Savaş YILDIZ

6- Karar Vermede Çatışma Kuramı Ve Özsaygı İlişkisine Yönelik Kültürel Bir İnceleme
Yrd. Doç. Dr. Nuray ATSAN

7-Sosyal Medya Analizi: Türkiye Beyaz Eşya Sektöründe Bir Uygulama
Yrd. Doç. Dr. Ahmet SARITAŞ, Büşra TİLKİ

8- Aile İşletmelerinde Çalışanların İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Araştırma 
Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZMEN, Arş. Gör. Ümmü Gülsüm KAHRAMAN

9- Firma Karlılığını Etkileyen Faktörlerin Sahiplik Yoğunlaşması Doğrultusunda Tespiti: Ampirik Bir Yaklaşım
Arş. Gör. Emre Esat TOPALOĞLU, Arş. Gör. Nuran COŞKUN

10- 3402 Nolu Güvence Hizmetleri Standardı ve Bağımsız Denetçilerin Bu Standarda Yönelik Farkındalıklarının İncelenmesi
Öğr. Gör. Esra ATABAY, Prof. Dr. Engin DİNÇ

11- Sağlık Sektöründe Üye Algılarına Göre Oluşan Sendikal İmajın, Sendikal Sadakate Etkisi: Malatya Merkezde Memur Sendika Üyeleri Üzerinde İncelenmesi
Doç. Dr. Neslihan DERİN, Doç. Dr. Nihat AKBIYIK

12- Türkiye’de Sağlık Harcamalarında Artış Nedenleri: Sağlık Harcamalarında Artış – Büyüme İlişkisi
Doç. Dr. Serdar ÖZTÜRK, Doç. Dr. Okyay UÇAN

13- Kent–Turizm–Kalkınma İlişkisine Arkeoloji Ekseninden Bakmak: Yalvaç Pisidia Antiokheiası Üzerinden Bir İnceleme
Doç. Dr. Nilüfer NEGİZ

14- Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinin Engellilik Alanına Yaklaşımı: Hükümet Programları Üzerinden Bir Değerlendirme
Doç. Dr. Mehmet AKTEL, Yrd. Doç. Dr. Şerafettin ERTEN

15- Sürdürülebilir Kalkınma Sürecinde Türkiye’nin Tarımda Yaşadığı Dönüşüm
Yrd. Doç. Dr. Özlem YILMAZ, Yrd. Doç. Dr. Gülçin Elif YÜCEL

16- Küresel İklim Değişikliğinin Etkileri ve Bu Etkileri Önlemeye Yönelik Uluslararası Girişimler
Doç. Dr. Bahar ŞANLI, Dr. Seda BAYRAKDAR, Yrd. Doç. Dr. Beyhan İNCEKARA

17- Sistematik Örnek, Ortalama Örnek ve Mevsimsel Birim Kökler Üzerine Bir Uygulama
Arş. Gör. Sinem EYÜBOĞLU, Doç. Dr. Zehra ABDİOĞLU

18- The Impact of Information and Communication Technologies on Company Performance: An Application on Manufacturing and Construction Sectors
 
Assist. Prof. Dr. Halim TATLI 

19- The Effect of Ewom on Purchase Intention: Evidence from E-Commerce Sites
Ahmet DURMAZ, Mehmet YÜKSEL