Yıl: 2016 Cilt: 21 Sayı: 3

İÇİNDEKİLER (Yıl: 2016 Cilt: 21 Sayı: 3)

Ön Kapak - Arka Kapak

Hakem Kurulu

İçindekiler Listesi

1- Bir Petrol Şirketinin Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri İle Performans Değerlendirmesi 
Doç. Dr. Nuri ÖMÜRBEK, Esra AKSOY

2- Yapay Sinir Ağlarıyla Hidroelektrik Enerji Üretiminin Çok Dönemli Tahmini 
Yunus MAKAS, Yrd. Doç. Dr. Meltem KARAATLI

3- Bir Çimento Fabrikasında Hammadde Stok Kontrolü Uygulaması 
Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAHAN, Arş. Gör. Şehmus ASLAN

4- Hibrit İletişim Teknolojileri 
Öğr. Gör. Yavuz ATLI, Yrd. Doç. Nurcan YÜCEL

5- Online Hizmet Kalitesinin Öncüllerinin Yapısal Eşitlik Modelleme ile Belirlenmesi 
Doç. Dr. Çağatan TAŞKIN, Arş. Gör. Onur ÖZTÜRK, Ezgi SÜRMELİ, Seda TUNÇAY

6- Kobi’lerin Girişimci Pazarlama Profilleri Üzerine Bir Araştırma 
Yrd. Doç. Dr. Tuğba KILIÇER

7- Liderlik Davranışının Örgütsel Vatandaşlığa ve Alt Boyutlarına Etkisi: Perakende Sektöründe Bir Araştırma 
Öğr. Gör. Yılmaz AĞCA, Yrd. Doç. Dr. Musa Said DÖVEN

8- Sağlık Kurumlarında Performansa Dayalı Ödeme Sistemi: Üniversite Hastanelerinde Çalışan Öğretim Üyeleri Üzerine Bir Araştırma 
Yrd. Doç. Dr. Tahsin AKÇAKANAT, Prof. Dr. İlker H. ÇARIKÇI

9- Siyasal Pazarlama Açısından Sosyal Medya Kullanımı: Isparta İli Örneği 
Arş. Gör. Ahmet ANDAÇ, Okt. Ferdi AKBIYIK

10- Siyasal Pazarlama Kapsamında Seçmenlerin Stratejik Oylama Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma: Menteşe Örneği 
Yrd. Doç. Dr. Funda BAYRAKDAROĞLU, Prof. Dr. Turgay UZUN, Doç. Dr. Hatice Hicret ÖZKOÇ

11- Üniversite Öğrencilerinde Mobil Telefon Yoksunluğu Korkusunun (Nomofobi) Akademik Başarıya Etkisi 
Dr. Haluk ERDEM, Dr. Gökdeniz KALKIN, Dr. Ufuk TÜREN, Doç. Dr. Mehmet DENİZ

12- Türkiye Dış Ticaret İhracat Hacminin Projeksiyonu: Holt-Winters ve Box-Jenkins Modellerinin Bir Kıyaslaması 
Tolga TEMUÇİN, Doç. Dr. İzzettin TEMİZ

13- Türkiye’de İhracat ve İthalat Arasındaki İlişkinin 1989-2015 Dönemi İçin Test Edilmesi 
Prof. Dr. Tuncay ÇELİK, Arş. Gör. Salih Çağrı İLKAY

14- Kentsel Bir Sorun Alanı Olarak Sokakta Çalışan- Çalıştırılan Çocuklar: (Isparta Örneği) 
Beste KÖMÜRCÜ, Doç. Dr. Nilüfer AVŞAR NEGİZ

15- Şanlıurfa'da Yaşayan Suriyeli Sığınmacıların Kentle Uyum Sorunu 
Doç. Dr. Mithat Arman KARASU

16- From Global Financial Crisis to Sovereign Debt Crisis in The Euro Area: Real Causes 
Dr. Derya YILMAZ

17- The Overconfidence Perceptions of Individual Investors in Concept Of Socio Demographic Factors: Evidence From Izmır 
Yrd. Doç. Dr. Engin KÜÇÜKSİLLE, Doç. Dr. Nezih Metin ÖZMUTAF, Yrd. Doç. Dr. Rozi MİZRAHİ 

18- Süleyman Demirel’in Siyasal Hayatı ve Kişisel Özellikleri 
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ÇAVUŞOĞLU

19- Sessiz Milyonların Sözcüsü Süleyman Demirel’in Söylemlerinin Yüksek-Düşük Bağlamlı İletişim Açısından Değerlendirilmesi 
Yrd. Doç. Dr. Pınar GÖKTAŞ

20- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in Terör Sorununa Yaklaşımı: Demokratik Otoritenin Tesisi İle Terörle Mücadele Arasındaki Denge 
Doç. Dr. Şeniz Anbarlı BOZATAY

 

Süleyman Demirel Anısına  Özel Bölüm

21- Descartes’i Siz de Sever misiniz? 
Cemil OKTAY

22- "Merhum Demirel’in Risale-i Nur Kalemi" 
Halil USLU

23- Sayın Demirel’i Anarken Hatırladıklarım 
İlter TURAN

24- Cumhuriyetin Örnek Bir Başarı Öyküsü: Süleyman Demirel 
Kemal KILIÇDAROĞLU

25- Bir Kısa Portre Denemesi: Süleyman Demirel 
Muhittin ACAR

26- İslamköy’den İstanbul’a 
Murat ARSLAN

27- Su Siyasettir 
Nevzat ERDOĞAN

28- Süleyman Demirel’in Ardından 
Ozan ÖRMECİ

29- Demirel'in Gözüyle Said Nursî ve Risale-i Nur 
Kâzım GÜLEÇYÜZ

30- Süleyman Demirel’in Ardından İsimli Özel Sayı için Bir Hatıra 
Ramazan TOPRAKLI

31- Anılarımdaki Cumhurbaşkanı... 
Teoman Alpay DEMİREL

32- Uğur YÜCE'nin Hatıralarından Süleyman Demirel
Uğur YÜCE