Göç Özel Sayısı

İÇİNDEKİLER (Yıl: 2017 Cilt: 22 Göç Özel Sayısı)

Kapak

İç Kapak

Hakem Kurulu

İçindekiler Listesi

Editörden
Yrd. Doç. Dr. Özge ÇOPUROĞLU

Prof. Dr. Nermin ABADAN-UNAT İle Röportaj
Yrd. Doç. Dr. Özge ÇOPUROĞLU

01 - (G)öçmen (Ö)tekileştirme ve (Ç)ok Kültürlülük
Prof. Dr. Hamza ATEŞ - Öznur YAVUZ

02 - Uluslararası Göç, Kimlik ve Mekânsal Kümelenme-Ayrışma
Doç. Dr. M. Murat YÜCEŞAHİN

03 - Küreselleşme Sürecinde Göçmen İlişkileri Ağının Önemi
Yrd. Doç. Dr. Melih GÖRGÜN

04 - Konar-Göçerlikten Yerleşikliğe, Yüzer-Gezerlikten Yerelliğe Göç…
Prof. Dr. Erkan POLAT – Uzman Müge SUCU POLAT

05 - 21. Yüzyılda Göç Olgusu: Uluslararası Göç Teorilerinin Ekonomi Politiği
Uzman Erdem Selman DEVELİ

06 - Metropollerde Yaşayan Suriyelilerin Yaşamlarında Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü: İzmir Örneği
Doç. Dr. Rasim AKPINAR

07 - Mülteci Sorununun Çözümüne İlişkin Yeni Bir Yapılanma: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
Doç. Dr. İ. Ethem TAŞ - Öğr. Gör. Hatike KOÇAR - Arş. Gör. Yeter ÇİÇEK

08 - Türkiye’de Mültecilere Yönelik Yerleşim Politikaları ve Uydu Kentler: Güvenlik Kıskacında Yaşamlar
Özlem KAHYA - Prof. Dr. Songül SALLAN GÜL

09 - Syrian Refugees In Turkey, Egypt, Iraq, Jordan and Lebanon: Facts And Figures
Yrd. Doç. Dr. Cansu ÜNVER ERBAŞ

10 - Göç Krizinin, Brexit Kararına ve Avrupa Birliği’nin Geleceğine Muhtemel Etkileri
Dr. Engin ÇENBERCİ - Prof. Dr. Bekir GÖVDERE

11 - Avrupa Birliği’nde İstenen Göçmen Profili Analizi: Ekonomik Göçmen Mi, Politik Göçmen Mi?
Yrd. Doç. Dr. Mehlika Özlem ULTAN

12 - AB - Türkiye İlişkilerinde Göç: İlerleme Raporları Üzerine İçerik İncelemesi
Yrd. Doç. Dr. Nermin AYDEMİR - Gökberk KESKİN

13 - Avrupa’da Yaşayan Türkiyelilere Dair Gurbetçi ve Almancı Söylemlerinin Yeniden Düşünülmesi
Yrd. Doç. Dr. Gaye GÖKALP YILMAZ