Hakkımızda

Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda dört kez yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergiye iktisat, işletme, kamu yönetimi, maliye, ekonometri, çalışma ekonomisi, hukuk ve siyaset bilimi alanlarındaki Türkçe ve İngilizce bilimsel makaleler gönderilebilir. Gönderilen makale, konusu itibariyle yukarıdaki alanlarla ilişkisi kurulmuş olsa da dergi yayın politikasına uygun olmadığı Editör Kurulu tarafından kararlaştırılırsa yazar/yazarlarına iade edilir. Dergide yayınlanacak eserlerin her türlü sorumluluğu yazar veya yazarlara aittir. Dergiye gönderilen eserlerin benzerlik oranı %20’yi geçmemelidir. Etik kurul kararı gerektiren tüm çalışmalar için etik kurul izin belgesi alınması gerekmektedir. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, açık erişim politikasını benimsemiş bir dergidir ve Budapeşte Açık Erişim Bildirgesi'ni kabul etmektedir. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC) ile lisanslanmıştır.