Hakkımızda

İlk olarak 1996 yılında yayımlanmaya başlanmış olan Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi; Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda dört kez yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergimizde; iktisat, işletme, kamu yönetimi, maliye, ekonometri, çalışma ekonomisi, hukuk ve siyaset bilimi ile doğrudan ya da dolaylı ilişkisi bulunan Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmış olan bilimsel çalışmalar yayımlanmaktadır. Dergimize gönderilen tüm makaleler en az iki hakem tarafından değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme ise yazar(lar)ın ve hakemlerin birbirlerine ulaşamayacağı şekilde sürdürülmektedir. Değerlendirme süreci sonucunda ilgili çalışma için son karar baş editör ve baş editör yardımcıları tarafından hakem görüşleri değerlendirilerek verilmektedir.