Yıl: 2019 Cilt: 24 Sayı: 2

İÇİNDEKİLER (Yıl: 2019 Cilt: 24 Sayı: 2)

Kapak

Hakem Kurulu

İçindekiler Listesi

01 - Kişilik Tiplerinin Sürdürülebilir Tüketim Davranışları Üzerine Bir Araştırma

Dr. Öğr. Üyesi Sema SARI - Arş. Gör. Fatih TOPÇUOĞLU

02 - Marka Kent Isparta Üzerine Bir Araştırma

Öğr. Gör. Havva UZUN - Doç. Dr. Şirvan ŞEN DEMİR

03 - Algılanan Hizmet Kalitesinin Ölçümünde Servtherm Ölçeği Kullanımı: Spa ve Wellness Merkezlerine Yönelik Bir Uygulama

Merve Sema YİĞİT TEKİNÇAY - Doç. Dr. Murat ÇUHADAR

04 - Sakin Şehir, İnanç ve Kırsal Turizm Üçgeni: Yalvaç İlçesi’nin Turizm Potansiyeline Yönelik SWOT Analizi

Dr. Öğr. Üyesi Olcay KİLİNÇ - Dr. Öğr. Üyesi Utku ONGUN - Dr. Öğr. Üyesi Uğur KİLİNÇ

05 - Bir Alternatif Kanal Olarak İnternet Bankacılığının Teknoloji Kabullenme Modeli İle İncelenmesi

Dr. Filiz TORUN NALBANT – Prof. Dr. Mustafa Zihni TUNCA

06 - Değişime Direnç: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması

Doç. Dr. Abdullah ÇALIŞKAN

07 - Paternalist Liderlik İle Mobbing İlişkisi: Kamu Kurumunda Bir Araştırma

Doç. Dr. Alper ÖZMEN

08 - Gençlik Politikalarında Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme: Türkiye ve Finlandiya Örneği

Veli Ercan ÇETİNTÜRK – Öğr. Gör. Hülya KÜÇÜK

09 - Bağımlılıkla Mücadele Politikasında Din Görevlilerinin Rolü Üzerine Bir Değerlendirme: Düzce Örneği

Dr. Zülkif DAĞLI

10 - Finansal Açıdan Sıkıntılı Firmaların Bankalara Olan Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Üzerine Bir Analiz

Dr. Selçuk KAPLAN – Arş. Gör. Ebru NURCAN – Prof. Dr. Can Deniz KÖKSAL

11 - Kripto Paraların Fiyatları Arasındaki İlişkinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma

Ayşen KONUŞKAN - Arş. Gör. Türker TEKER - Doç. Dr. Vesile ÖMÜRBEK - Prof. Dr. İsmail BEKCİ

12 - Bir Üniversite Hastanesinde Makroelisa Ekipmanı Alternatiflerinin WASPAS ve SWARA Yöntemleri İle Değerlendirilmesi

Doç. Dr. Aşkın ÖZDAĞOĞLU – Dr. Murat Kemal KELEŞ - Fatma YÖRÜK EREN

13 - Dünya Ekonomisi ve Türkiye’nin Yeri: Tarihsel Süreç, Ekonomik Göstergeler ve Geleceğe Yönelik Tahminler

Prof. Dr. Müge ÇETİNER - Emine SEVER

14 - Çalışma İlişkileri ve Etik: Anaakım İnsan Kaynakları Yönetimi Perspektifi Üzerine Bir Araştırma

Doç. Dr. Beyhan AKSOY - Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KOÇANCI

15 - Eski Hükümlü Bireylerin İşgücü Piyasasına İlişkin Görüşleri Üzerine Bir Araştırma

Öğr. Gör. Zahide GENÇTÜRK – Prof. Dr. Adem KORKMAZ