Yıl: 2018 Cilt: 23 Sayı: 4

İÇİNDEKİLER (Yıl: 2018 Cilt: 23 Sayı: 4)

Kapak

Hakem Kurulu

İçindekiler Listesi

01 - Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Kapsamında Riskten Korunma Muhasebesi ve Korunma Yedeği

Prof. Dr. Engin DİNÇ – Arş. Gör. Oğuz Yusuf ATASEL

02 - Türk Sigorta Sektöründe İşbirliği ve Rekabet: Panzar ve Rosse (1987) Yaklaşımı

Prof. Dr. Tuncay ÇELİK

03 -  Çalışma Hayatında Duygusal Emek ve İşe Yabancılaşma İlişkisi: Banka Çalışanları Üzerine Bir Uygulama

Funda Çivit KÖKDEN - Dr. Öğr. Üyesi Murşit IŞIK

04 - Maliyet Tahminlemesi Yöntemlerinden Gri Sistem Teorisinin İncelenmesi

Dr. Öğr. Üyesi Ali APALI - Özge ACUN

05 - Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebe Hata ve Hileleri İle İlgili Algılarının İncelenmesi

Doç. Dr. Vesile ÖMÜRBEK - Özlem DURGUNBÖCÜ

06 - Irak’ta Elektronik Devlet Uygulamaları İçin Muhasebe Bilgi Sistemi Gereksinimleri: Bir Araştırma

Prof. Dr. Durmuş ACAR - Ayad Dakheel SALEEM

07 - İçsel Pazarlamanın Örgütsel Bağlılığa Etkisi

Dr. Ahmet Hayrettin TUNCAY

08 - Mağaza Atmosferi ve Müziğin Tüketicilerin Satın Alma Davranışlarına Etkilerine Yönelik Bir Literatür Araştırması

Agâh BAŞDEĞİRMEN – Prof. Dr. Mustafa Zihni TUNCA

09 - Örgütsel Desteğin Değişken ve Sınırsız Kariyer Yönelimleri Aracılığı İle Örgütsel Bağlılığa Etkileri

Prof. Dr. Tahir AKGEMCİ – Dr. Öğr. Üyesi Mehmet SAĞIR - Gamze ŞENEL

10 - Hekimlerde Duygusal Zekânın Karar Verme Stilleri Üzerine Etkisi

Meral Bahar SARIKAYA – Doç. Dr. Gaye ATİLLA

11 - İş Tatmininin Örgütsel Bağlılık ve İşgören Performansı Üzerindeki Etkisi: Sigorta Acentası Çalışanları Üzerine Bir Uygulama

Ali KARAKOÇ

12 - Potansiyel Karar Vericilerin Etik Dışı Karar Verme Eğiliminin Hile Üçgeni ve Değerler Açısından İncelenmesi

Dr. Öğr. Üyesi Meryem AYBAS – Dr. Öğr. Üyesi Cebrail MEYDAN

13 - Türkiye’de Dijital İnsan Kaynakları Yönetiminde Bulut Bilişim

Dr. Öğr. Üyesi Pınar GÖKTAŞ - Havvanur BAYSAL

14 - Çocukların Suça Sürüklenmesinin Önlenmesinde Aile Kurumu ve Dinin Önemi

Ercan ÇELİK – Prof. Dr. Adem EFE

15 - Türk Milli Erkek Futbol Takımına Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle Futbolcu Seçimi

Doç. Dr. Meltem KARAATLI - Okan DAĞ

16 - Kapsayıcı Büyümenin Kuramsal Çerçevesi Üzerine Bir Araştırma

Öğr. Gör. Dr. Hatice Şehime ÖZÜTLER

17 - Planlı Dönemden Günümüze Türkiye’de Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikalarının Değişimi

İbrahim DAĞLI - Doç. Dr. Bekir Sami OĞUZTÜRK

18 - The Effects of Interpersonal Affect and Opportunity to Observe on Ratings in Multi-Source Assessment Process

Prof. Dr. Emin KAHYA