Yıl: 2018 Cilt: 23 Sayı: 3

İÇİNDEKİLER (Yıl: 2018 Cilt: 23 Sayı: 3)

Kapak

Hakem Kurulu

İçindekiler Listesi

01 - 2015 PISA Sonuçları Aracılığıyla Türkiye’de Eğitimde Fırsat Eşitliğinin Matematiksel Analizi

Dr. Aslı DOLU

02 - Personel Değerleme Sistemi İçin Karar Destek Sistemi Tasarımı

Prof. Dr. Emin KAHYA - Merve TÜRKOĞLU

03 - Çalışanların Yeşil Davranışının Kavramsal Çerçevede İncelenmesi

Arş. Gör. Selin EROYMAK – Arş. Gör. Dilruba İZGÜDEN – Prof. Dr. Ramazan ERDEM

04 - İşyerinde Algılanan Dedikodunun Psikolojik Rahatlık ve Sorumluluk Üstlenme Davranışı Üzerine Etkisi

Dr. Öğr. Üyesi Şeyda Nur SEÇKİN

05 - Kamu ile Yerli ve Yabancı Özel Sektör Bankalarının Vizyon ve Misyon Farkları Üzerine Bir Değerlendirme

Dr. İsmail Cüneyt SOYGÜR

06 - Üniversite Sanayi İşbirliğinde Ticaret ve Sanayi Odalarının Rolü: Bir Yönetişim Modeli Olarak MUTSO Akademi

Dr. Öğr. Üyesi  Ceray ALDEMİR - Doç. Dr. Tuğba UÇMA UYSAL

07 - Elitlerin Gösterişçi Tüketimi ve Elias’ın Saray Toplumu

Dr. Öğr. Üyesi İrem ÖZGÖREN KINLI

08 - Maddi Yoksunluğu Etkileyen Değişkenlerin Lojistik Regresyon Analizi İle Belirlenmesi

Arş. Gör. Zübeyde KARCI – Prof. Dr. Nuran BAYRAM ARLI

09 - Belirlenmiş Değişkenlerin Vergi Gelirleri Üzerindeki Etkisi: Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi

Prof. Dr. Recep KARABULUT - Kudbeddin ŞEKER

10 - Alınan Bağımsız Denetim Hizmetinin Kalite Kontrol Sistemi Bağlamında Değerlendirilmesi: BIST 100 Örneği

Dr. Öğr. Üyesi Birgül BOZKURT YAZAR – Prof. Dr. Recep GÜNEŞ – Doç. Dr. Yusuf Cahit ÇUKACI

11 - Portföy Yatırımları ve Cari İşlemler Dengesi Arasındaki Asimetrik Nedensellik İlişkisi: Gelişmekte Olan Piyasalar Üzerine Bir Uygulama

Dr. Öğr. Üyesi Sümeyra GAZEL

12 - Kalkınma Ajanslarında Muhasebe Düzeni

Doç. Dr. Ayşe Gül KÖKSAL – Arş. Gör. Eda KÖSE

13 - Yargısal Yüksek Denetim Modelinde Fransa Sayıştayı’nın Analizi

Arş. Gör. Ökkeş YÜCEL – Prof. Dr. Serpil AĞCAKAYA

14 - Kamu İdarelerinde Esnek Çalışma Saatleri Uygulaması Üzerine Bir İnceleme

Dr. Derya TANER – Doç. Dr. Nilüfer AVŞAR NEGİZ

15 - Ekonomi Temelli Göç Yaklaşımları Perspektifinde Göçmenlerin Karar Alma Süreçleri

Dr. Öğr. Üyesi Melih GÖRGÜN

16 - Geçici Koruma Statüsü İle Türkiye’de Bulunan Suriyelilerin Vatandaşlık Hakkı

Dr. Ali Kemal NURDOĞAN – Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK

17 - Determining The Association Between Economic and Social Indicators By Using Canoncal Correlation Analysis: The Arabic Union Sample

Dr. Öğr. Üyesi Ayhan DEMİRCİ