Yıl: 2017 Cilt: 22 Sayı: 3

İÇİNDEKİLER (Yıl: 2017 Cilt: 22 Sayı: 3)

Kapak

Hakem Kurulu

İçindekiler Listesi

01 - Türkiye'de ve Dünyada Çocuk İşçiliği ve Mücadele Politikaları: SDÜ MYO Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Ali İhsan Burak DUR - Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK         

02 - Şefkat ve Ticaret Arasında Kalan Bir Çalışma Biçimi: Yaşlı Bakım Hizmetlerinde Duygusal Emek

Dr. Işıl KALAYCI – Prof. Dr. Metin ÖZKUL – Öğr. Gör. Hatice OĞUZ     

03 - İş Kanunu ve Devlet Memurları Kanunu Kapsamında Çalışanların Ebeveynliğe İlişkin Hakları

Doç. Dr. Suat UĞUR - Arş. Gör. Ömer UĞUR   

04 - Güven Endekslerindeki Değişimlerin Hisse Senedi Piyasalarına Etkileri: Borsa İstanbul Örneği

Prof. Dr. Hayrettin USUL – Yrd. Doç. Dr. Engin KÜÇÜKSİLLE – Arş. Gör. Sadık KARAOĞLAN

05 - Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi'nde (XKURY) Volatilitenin Etkisi: ARCH, GARCH ve SWARCH Modelleri İle Bir İnceleme

Yrd. Doç. Dr. Şeyma ÇALIŞKAN ÇAVDAR – Yrd. Doç. Dr. Alev Dilek AYDIN   

06 - Borsa İstanbul’da Hisse Senedi Getirilerini Etkileyen Makroekonomik Faktörler: BIST Sınai Endeksi Üzerine Bir Araştırma

Doç. Dr. Değer ALPER – Dr. Esen KARA        

07 - Müsamahacı ve Kısıtlayıcı Örgüt Kültürünün Lider-Üye Etkileşimi ve Çalışanların İş Tatmini Üzerine Etkisi: Fındık İşletmelerinde Çalışanlar Üzerine Bir Araştırma

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ozan CİNEL – Prof. Dr. Kürşat ÖZDAŞLI

08 - Kamu Çalışanlarının Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Demografik Özelliklere Göre Analizi: Isparta Örneği

Prof. Dr. İlker H. ÇARIKÇI – Dr. Ercan KÜÇÜKEŞMEN  

09 - Türkiye'de Mesleki Eğitimin Gelişimi Açısından Uzaktan Eğitim Faaliyetlerinin Önemi

Yrd. Doç. Dr. Yeliz YEŞİL        

10 - İçgüdüsel Satın Alma ve Demografik Özellikler İle İlişkisi: Teknoloji ve Giyim Ürünlerinde Karşılaştırmalı Bir Analiz

Yrd. Doç. Dr. Buket ÖZOĞLU - Prof. Dr. Hasan BÜLBÜL         

11 - Sırça Köşkünde mi, Laboratuvarında mı, Aramızda mı; Nerede Bu Bilim İnsanları? Üniversite Öğrencilerinin Bilim ve Bilim İnsanı Algısı Bir Pazarlama Sorunu mudur?

Yrd. Doç. Dr. Elif BOYRAZ - Yrd. Doç. Dr. Tuğba KILIÇER

12 - Dinamik Araç Rotalama Problemleri İçin Yeni Bir Çözüm Önerisi

Arş. Gör. Dr. Yonca ERDEM DEMİRTAŞ – Emekli Prof. Dr. Erhan ÖZDEMİR   

13 - Çevre Sorunlarının Kavşağında Biyolojik Çeşitlilik

Doç. Dr. Hacı KURT     

14 - Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısının Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi: İmalat Sektörü Çalışanları Üzerinde Ampirik Bir Araştırma

Öğr. Gör. Dr. Gökhan KERSE – Doç. Dr. Zeliha SEÇKİN          

15 - Ulusal Devletlerde Yerel Yönetimler Harcama Desantralizasyonu Karşılaştırması: İspanya ve Türkiye Örneği

Arş. Gör. Dr. İsmail Sadık YAVUZ – Prof. Dr. Murat Ali DULUPÇU        

16 - Geçiş Ekonomilerinde Reel Döviz Kuru ve Ekonomik Büyüme İlişkisi

Prof. Dr. Tuncay ÇELİK – Arş. Gör. Bekir ÇELİK - Doğan BARAK

17 - En Az Gelişmiş Ülkelerde Ekonomik Özgürlüğün Gelir Üzerindeki Etkisi

Yrd. Doç. Dr. Taner GÜNEY     

18 - Dünya Kuru Kayısı Piyasasında Fiyat Geçirgenliği

Yrd. Doç. Dr. Onur DEMİREL - Yrd. Doç. Dr. Kübra ÖNDER - Prof. Dr. Selim Adem HATIRLI   

19 - NAFTA’nın Meksika Ekonomisi Üzerindeki Etkileri: Sentetik Kontrol Metot Yaklaşımı

Aslı DOLU – Doç. Dr. Türkmen GÖKSEL          

20 - İktisat ve Din İlişkisi: Literatür Değerlendirmesi, Zihinsel Arka Plan ve Kurgu

Arş. Gör. Dr. Esra SİNCER