Yıl: 2014 Cilt: 19 Sayı: 2

İÇİNDEKİLER (Yıl: 2014 Cilt: 19 Sayı: 2)

Ön Kapak Arka Kapak

Hakem Kurulu

İçindekiler Listesi

AB Yerel Yönetim Anlayışının Yerele Yansımaları: K.Maraş Belediyeleri Örneği - Prof.Dr.Uğur YILDIRIM, Arş.Gör.Aziz BELLİ, Nuh ATEŞ, Mehmet Sabri KILIÇ

Örgütsel Değişim Sürecinde Kamu Çalışanlarının Algısını Etkileyen Uygulamalar Doç.Dr.Uysal KERMAN, Dr.Sezai ÖZTOP

BİST 100 Endeksi İle Alternatif Yatırım Araçlarının İlişkisi Yrd.Doç.Dr.Ayşe YILDIZ

Sendika Üyesi Kamu Görevlilerinin “Sendika-Siyaset” İlişkisine Yönelik Yaklaşımları Üzerine Bir Alan Araştırması Yrd.Doç.Dr.Mehmet Merve ÖZAYDIN, Ercan HAN

Yönetim Kurulunda Cinsiyet Çeşitliliği ve Finansal Performans İlişkisi: BİST 100 Şirketlerinde Bir Araştırma Yrd.Doç.Dr.Mete KARAYEL, Öğr.Gör.Mesut DOĞAN

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin İşgören Katılımı Üzerindeki Etkisi: İş Zenginleştirme ve Güçlendirmenin Düzenleyici Etkisi Yrd.Doç.Dr.Müfide Şule EREN, Emrah TOKGÖZ, Öğr.Gör.Onur SAYLAN

The Role Of The Family –Owned Business In Individual Desire To Be An Entrepreneur: An Empirical Study From Republic Of Kabardino-Balkaria - Yrd.Doç.Dr.Nergis AZİZ, Yrd.Doç.Dr.Susanna AYVAZ

Kızıldeniz’in Kaybolan Liman Şehirleri Şuaybe – Car – Kulzüm – Ayzab Yrd.Doç.Dr.Nihal ŞAHİN UTKU

Meslek Seçimi İle Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: Turizm Rehberliği Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Yrd.Doç.Dr.Özlem KÖROĞLU

Göller Bölgesi ve Prizren Bölgesi İçin Bölgesel Dengesizlikleri Gidermede Alternatif Turizm Potansiyelinin Araştırılması, Karşılaştırılması ve Modellendirilmesi Yrd.Doç.Dr.Zafer YILDIZ, Yrd.Doç.Dr.Ayşe DURGUN KAYGISIZ, Yrd.Doç.Dr.Dilek MEMİŞOĞLU

KOBİ’leri Desteklemek Firmaların Performansını Ne Kadar Etkiler? Göller Bölgesinde KOSGEB Genel Destek Programından Yararlanan Firmalar Üzerine Bir İnceleme Öğr.Gör.Dr.Selen IŞIK MADEN, Prof.Dr.Murat ALİ DULUPÇU

Yöneticilerin Gözünden Konaklama İşletmelerinde Dış Kaynak Kullanımı Boyutları ve İşletmeye Olan Finansal Etkileri Öğr.Gör.Dr.Şevket YİRİK, Arş.Gör.Saliha Başak ERDİNÇ, Dr.Sedat GÖÇEN

Sağlık Hizmetlerinde Maliyet Etkililik Analizi Öğr.Gör.Dr.Vahit YİĞİT, Doç.Dr.Ramazan ERDEM

Eğitim ve İşgücü Piyasası Arasındaki İlişkinin Kurumsallaşması: 652 Sayılı KHK İle Tamamlanan Eğitim Yönetimi Reformu Dr.Aslı Yılmaz UÇAR, Dr.Esra DİK

Emek Kavramının Ortaya Çıkışında Rol Oynayan Tarihi Dönüm Noktalarının Süreç Merkezli Değerlendirilmesi Dr.Hasan YÜKSEL

Küresel Finansal Kriz Sürecinde BİST 100 Endeksi’nde Haftanın Günleri Etkisinin Analizi  - Öğr.Gör.Fatih KONAK, Doç.Dr.Selçuk KENDİRLİ

Asimetrik Bilginin E-Ticaret Üzerindeki Etkileri: Tüketicilerin Güven Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma - Öğr.Gör.Hüseyin FİDAN, Prof.Dr.Mesut ALBENİ

Hekim Bireysel Performansının Değerlendirilmesi: Bir Uygulama Arş.Gör.Uzm.Songül ÇINAROĞLU, Uzm.Keziban AVCI

İnsan Haklarının Bölgesel Düzeyde Korunması: Amerikan Sistemi Arş.Gör.Yurdanur URAL USLAN, Arş.Gör.Tuğba GÜNER

Diyarbakır Tekstil ve Hazır Giyim Sektörünün Elmas Modeli İle Kümelenme Analizi Recep AKDAĞ, Yrd.Doç.Dr.Mehmet METE, Doç.Dr.Abdurrahim EMHAN