Yıl: 2012 Cilt: 17 Sayı: 3

İÇİNDEKİLER (Yıl: 2012 Cilt: 17 Sayı: 3)

Ön Kapak- Arka Kapak

Hakem Kurulu

İçindekiler Listesi

Sağlık Hizmetlerinde Kamu Özel Ortaklığı Uygulaması - Doç.Dr.Uysal KERMAN, Doç.Dr.Yakup ALTAN, Doç.Dr.Mehmet AKTEL, Öğr.Gör.Erdal EKE

Türkiye'de Sağlık Sektöründe Kamu Özel Ortaklığı Modeli - Doç.Dr.Ertuğrul ACARTÜRK, Sabiha KESKİN

Uluslararası Görevler İçin Yönetici Seçiminde ve Performans Değerlemesinde Yetkinliklerin Kullanımı: Perfetti Van Melle Gıda San.Tic.A.Ş. Örneği - Doç.Dr.Hatice ÖZUTKU, Okşan ALGUR

Ekonomik Krizlerin Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerdeki İşletmelerin Finansal Yapılarına Etkileri: İngiltere - Türkiye Karşılaştırması - Doç.Dr.Hüseyin DALĞAR, Yrd.Doç.Dr.Adnan KALKAN, Yusuf KALKAN

Mesleki Parafiskal Kurumlar: Isparta Örneği - Doç.Dr.Serpil AĞCAKAYA, Ayşe ARMAĞAN

Diyarbakır'daki Kentsel Yoksulluğun Ana Bileşen Analizi Dahilinde Değerlendirilmesi - Yrd.Doç.Dr.Bahar Burtan DOĞAN, Prof.Dr.M.Yusuf ÇELİK

Üniversitelerin Marka Kişiliklerinin Belirlenmesine İlişkin Ampirik Bir Araştırma: Adnan Menderes Üniversitesi Örneği - Yrd.Doç.Dr.Bilge DOĞANLI, Doç.Dr.Osman BAYRİ

Türkiye'de Bir Siyasal Sosyalleşme Aracı Olarak Ders Materyali: İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Üzerine Bir İnceleme - Yrd.Doç.Dr.Cemal BALTACI, Arş.Gör.Meyrem Tuna UYSAL

Girişimciliğin Değişen Yüzü: Ekogirişimcilik - Yrd.Doç.Dr.Ebru AYKAN

Finansal Yatırım Eğilimi İle İşletmecilik Becerileri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Uşak İli Örneği - Yrd.Doç.Dr.Ercan ÖZEN, Öğr.Gör.Erol KORKMAZ

Telekomünikasyon Yatırımlarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma - Yrd.Doç.Dr.Fazlı YILDIZ

Türkiye'de Yerel Yönetimlerde Kara Verme ve Karar Verme Sürecinde Yeralan Faktörlerin Analizi - Yrd.Doç.Dr.Feyzullah ÜNAL

Türkiye'de A Tipi Hisse Senedi Fonları Getirilerinin Mikro Belirleyicileri: Bir Zaman Serisi Analizi - Yrd.Doç.Dr.Gönül YÜCE

Türkiye'de İşsizlik Sigortasından Yararlanma Şartları ve İşsizlik Sigrotası Ödemeleri: Gebze İşkur Örneği - Yrd.Doç.Dr.H.Yunus TAŞ

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında Risk-Getiri Etkileşimi ve Haftanın Günleri Etkisinin İncelenmesi - Yrd.Doç.Dr.Koray KAYALIDERE, Doç.Dr.Hüseyin AKTAŞ

Stratejik Planlama, Performans Esaslı Bütçeleme ve Büyükşehir Belediyelerindeki Uygulamalar - Yrd.Doç.Dr.Mithat Arman KARASU, Doç.Dr.Murat DEMİR

Pet Şişe Tedarikçisi Seçiminde Bulanık AHP ve Bulanık TOPSIS Yaklaşımı - Yrd.Doç.Dr. Nezih TAYYAR

Kişisel Kazançların Belirleyicileri: Türkiye Örneği - Yrd.Doç.Dr.Özlem AYVAZ KIZILGÖL

Kentleşme Sorunlarının Çözümü Açısından Hazine Taşınmazlarının Etkin Yönetimi - Yrd.Doç.Dr.Uluç ÇAĞATAY - Yrd.Doç.Dr.Uluç ÇAĞATAY

Eski ve Yeni Türk Ticaret Kanunlarında Anonim ve Limited Şirketlerin Durumu - Yrd.Doç.Dr.Bilge Leyli ELİTAŞ

Türkiye GSM Pazarına Genel Bir Bakış:Şebeke Etkisi, Pazar Yapısı ve Sektörel Düzenlemeler - Dr.İhsan KULALI, Dr.Hakan BİLİR

Türk Dış Politikası Karar Alma Mekanizmasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin Etkinliği ve 2003 Sonrası Değişim - Dr.Muharrem AKSU

The Effect of The Central Bank Lending Rate On Consumer Loan Interest Rates: An Empirical Investigation - Dr.Mustafa İBİCİOĞLU

Geri Ödemelerin ve Kira Ödemelerinin Parçalı Geometrik Değişimli Olduğu Ortaklığa Dayalı Konut Finansmanı Modeli - Arş.Gör.Harun ÖZTÜRK, Prof.Dr.Abdullah EROĞLU

Bir Açık İnovasyon Aracı Olarak "Crowdsourcing" ve Üniversitelerde Uygulanabilirliği - Gaziosmanpaşa Üniversitesi İİBF Örneği - Arş.Gör.Sema YİĞİT, Arş.Gör.Mehtap ARAS