Yıl: 2011 Cilt: 16 Sayı: 3

İÇİNDEKİLER (Yıl: 2011 Cilt: 16 Sayı: 3)

Ön Kapak- Arka Kapak

Hakem Kurulu

İçindekiler Listesi

Parçalı Aritmetik Değişimli Geri Ödemelere Sahip Ortaklığa Dayalı Konut Finansman Modeli - Prof.Dr.Abdullah EROĞLU, Yrd.Doç.Dr.Gültekin ÖZDEMİR

Tedarik Zinciri Faaliyetlerinin Maliyetleri ve DIş Kaynak Kullanımı İlişkisi - Prof.Dr.Durmuş ACAR, Dr.Burcu ASLANTAŞ ATEŞ

Avrupa Birliği'ne Üyelik Sürecinde Türkiye'de Demokratikleşme, Sivil Toplum ve Sendikalar - Doç.Dr.Ahmet KARADAĞ, Arş.Gör.Sefa USTA

Finansal Manipulasyonların Ortaya Çıkarılması ve Önlenmesinde Adli Muhasebenin Önemi: Türk Hukuk Sisteminde Var Olması Gerekliliği Üzerine Bir Tartışma - Doç.Dr.Hayrettin USUL, Doç.Dr.Metin TOPÇUOĞLU

Kişilik Özelliklerinin Girişimcilik Potansiyeli Üzerindeki Etkileri (Nevşehir'deki Yüksek Öğrenim Öğrencileri Üzerinde Yapılan Bir Araştırma - Doç.Dr.Kenan ÖREN, Yrd.Doç.Dr.Mehmet BİÇKES

Paranın Miktar Teorisi ve Türkiye'de Geçerliliği - Doç.Dr.Macide ÇİÇEK

Dağıtım Kanallarında İlişkinin Kalitesi ve Sürekliliğini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma - Doç.Dr.Ramazan KAYNAK, Yrd.Doç.Dr.Cüneyd İ.SARIOĞLU

Lizbon Antlaşması Sonrasında Subsidiarite İlkesi - Doç.Dr.Yüksel METİN, Doç.Dr.Yakup ALTAN

Geleceğin Kentte İnşası: Çanakkale Kırsalında Göç Eğilimleri - Yrd.Doç.Dr.Doğan BIÇKI

Küresel Ekonomik Kriz veTürkiye Konut Sektörüne Etkileri - Yrd.Doç.Dr.Ercan SANCAK, Erkan DEMİRBAŞ

Retro Pazarlama ve Pazarlamada Uygulanmasına Yönelik Bazı Örekler - Yrd.Doç.Dr.H.Dilara KESKİN, Öğr.Gör.Salih MEMİŞ

Tek Parti Dönemi Türk-Arap İlişkileri - Yrd.Doç.Dr.Hasan DURAN, Ahmet KARACA

Yönetim ve Örgüt Kültüründe Değerlerin Önemi - Yrd.Doç.Dr.Levent VURGUN, Sezai ÖZTOP

Türkiye'de Kamu Yönetimi Disiplininin Temelleri Üzerine - Yrd.Doç.Dr.Mustafa ALTUNOK

Kıdem Tazminatı ve Kıdem Tazminatı Fonunun İktisadi ve Sosyal Sonuçları - Yrd.Doç.Dr.Nihat AKBIYIK, Dr.Muzaffer KOÇ

Türkiye Üniversitelerinin Örgütsel Etkililik Boyutları - Yrd.Doç.Dr.Ömer Lütfi ANTALYALI

Örgütsel Adalet ve Psikolojik Güçlendirme Karşılıklı Etkileri Üzerine Bir Araştırma - Yrd.Doç.Dr.Şenay YÜRÜR, Arş.Gör.Kemal DEMİR

Hisse Senedi Performansını Etkileyen Rasyolar ve İMKB 30 Endeksinde 2001-2009 Dönemi Panel Veri Analizi - Yrd.Doç.Dr.Süleyman Serdar KARACA, Yrd.Doç.Dr.Eşref Savaş BAŞCI

Girişimciliğin Oluşumu ve Kültürle İlişkisi - Yrd.Doç.Dr.Yavuz KAHRAMAN, Prof.Dr.M.Kayhan MUTLU, Öğr.Gör.Sıddık ARSLAN

Örgütsel Performansın Artırılmasında Motivasyonel Davranışların Rolü: Yenilikçilik ve Girişimciliğin Aracılık Rolü - Dr.Abdullah ÇALIŞKAN, Dr.İrfan AKKOÇ, Doç.Dr.Ömer TURUNÇ

Mali Yolsuzlukla Mücadele Stratejileri: Türk Vergi Sistemi - Arş.Gör.Burcu GEDİZ ORAL

Alışveriş Merkezlerinde Hizmet Kalitesi Algısı ve Bir Araştırma - Dr.Hilal ÇELİK

Yalın Üretim Sistemi Açısından Değer Akış Maliyetlemesinin İncelenmesi - Dr.Serkan TERZİ, Yrd.Doç.Dr.Metin ATMACA

The Level of Meeting Supplier Selection Criteria By The Sub-Industry: The Case Of Turkish Automotive Industry - Assistance Professor Dr.Vural ÇAĞLIYAN

Reklamlardaki Kadın İmgesi: Ulusal Televizyon Reklamlarına İlişkin Bir Değerlendirme - Dr.Yasemin KARACA, Prof.Dr.Nurhan PAPATYA