Yıl: 2011 Cilt: 16 Sayı: 1

İÇİNDEKİLER (Yıl: 2011 Cilt: 16 Sayı: 1)

Ön Kapak- Arka Kapak

Hakem Kurulu

İçindekiler Listesi

Kamuda 360 Derece Performans Değerlendirme: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Örneği - Prof.Dr.Güven MURAT, İsmail BAĞRIAÇIK

Türkiye'de Bireysel Emeklilik Sisteminde Vergisel Avantajlar ve Uygulamaları - Doç.Dr.Abdulkadir IŞIK,Yrd.Doç.Dr. Hakan AY, Yrd.Doç.Dr.Metin MERİÇ, Tunç BARAN

Küresel Ekonomiye Katılım Sürecinde Türkiye'de Üretimin Uluslararasılaşması: Dikey Uzmanlaşma - Doç.Dr.M.Faysal GÖKALP, Arş.Gör.Gonca AKGÜN

Hukuksal Yorumun Filozofik-Yorumbilimsel Bağlamı - Doç.Dr.Muharrem KILIÇ

Causality Relationship Between Total R&D Investment And Economic Growth: Evidence From United States - Doç.Dr.Selçuk AKÇAY

Özel Hastanelerin Yönetsel Sorunları Üzerine Bir Araştırma: Antalya ve Isparta Örneği - Doç.Dr. Uysal KERMAN, Yrd.Doç.Dr. Hakan DEMİRGİL, Yrd.Doç.Dr. Yakup ALTAN, Aslıhan BÜYÜKSAVAŞ

Olmak Ya Da Olmamak - Yargı Kararı İle Tüzel Kişiliği Devam Eden Bir Kurum: Şeker Kurumu - Yrd.Doç.Dr.Abdullah UZ

Is The Regional Economic Cooperation In South Caucasus Myth or Reality? - Yrd.Doç.Dr.Ayhan GÜNEY, Yrd.Doç.Dr.Selim ÖZDEMİR

Türkiye Borsasının Avrupa Borsaları İle Eşbütünleşme Analizi - Yrd.Doç.Dr.Derviş BOZTOSUN, Doç.Dr.Tuncay ÇELİK

Turizm İşletmelerinin İş Etiğine Yönelik Uygulamalarının Çalışma Yeri Tercihindeki Önemi: Turizm Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma - Yrd.Doç.Dr.Elbeyi PELİT, Dr.Yalçın ARSLANTÜRK

Sağlık Bakanlığı Web Tabanlı Merkezi Muhasebe Kayıt ve İstatistik Modüllerinin Hastanelerde Kurumsal yönetim İşlevleri Açısından Değerlendirilmesi - Yrd.Doç.Dr.Ferhat SAYIM, Tarık ORHAN

Türkiye'de Gelir Dağılımında Adalet ve Sosyal Güvenlik Harcamaları Arasındaki Nedensellik İlişkisi - Yrd.Doç.Dr.Gülsüm GÜRLER HAZMAN

Muhasebe Öğrenimi Gören Öğrencilerin TMS/TFRS Hakkındaki Farkındalıklarına Yönelik Bir Araştırma - Yrd.Doç.Dr. Hüseyin DALĞAR, Öğr.Gör.İsmail ÇELİK, Öğr.Gör. Mustafa MORTAŞ

Örgüt İçerisindeki Güven ve İşe Yabancılaşma İlişkisinde Örgüte Uyum Sağlamanın Aracı Rolü - Yrd.Doç.Dr. Mehmet Ferhat ÖZBEK

Yoksullukla Mücadelede Vergi Politikası ve Türkiye - Yrd.Doç.Dr.Murat AYDIN, Yrd.Doç.Dr.Timur TÜRGAY

Türkiye'de Faiz Politikası ve Toplam Talep İlişkisi - Yrd.Doç.Dr.Nilgün Acar BALAYLAR, Yrd.Doç.Dr.Aylin Abuk DUYGULU

Süreç Danışmanlığının Organizasyona Katkısı: Kavramsal Bir Çerçeve - Yrd.Doç.Dr.Orhan ADIGÜZEL, Arş.Gör.Seher DERYA

Risk Management For Banks: Evidence From Banks Of Kazakhistan - Yrd.Doç.Dr.Osman ŞAHİN

Hisse Senedi Piyasası ve Reel Ekonomik Faaliyetler Arasındaki İlişkinin Araştırılması - Yrd.Doç.Dr.Ömer İSKENDEROĞLU, Doç.Dr.Serkan Yılmaz KANDIR, Prof.Dr.Yıldırım Beyazıt ÖNAL

Türkiye'de Elektrik Tüketimi, İstihdam ve Ekonomik Büyüme İlişkisi - Yrd.Doç.Dr.Özgür POLAT, Enes E. USLU, Arş.Gör.Sayın SAN

Duygusal Zekanın İletişim Becerileri Üzerine Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma - Yrd.Doç.Dr.Özlem ÇETİNKAYA, Arş.Gör. Ali Murat ALPARSLAN

Turizm İşletmelerinde İç Kontrol Sisteminin Etkinliğinin İncelenmesi ve Manavgat Bölgesindeki Beş Yıldızlı Otellerde Bir Araştırma - Yrd.Doç.Dr.Vesile ÖMÜRBEK, Sevil Özge ALTAY

Kamu Yönetimi Disiplininin Gelişimi ve Kimlik Tartışmaları - Dr. Ceren KALFA

2008 Küresel Ekonomik Krizi ve Pazarlama: Farklı Sektörlerdeki İşletmelerin Çalışanları Üzerinde Bir Alan Araştırması - Dr.Erkan ÖZDEMİR, Arş.Gör.Serkan KILIÇ

Bir Hazır Giyim Markasının Pazardaki Değişim Hikayesi: LC Waikiki Örneği - Öğr.Gör.Ruhan İRİ, Doç.Dr.Mehmet Emin İNAL