Yıl: 2010 Cilt: 15 Sayı: 3

İÇİNDEKİLER (Yıl: 2010 Cilt: 15 Sayı: 3)

Ön Kapak- Arka Kapak

Hakem Kurulu

İçindekiler Listesi

Markowitz ve Tek Endeks Modellerinin Uygulanması: İMKB 30 Endeksi Üzerinde Karşılaştırmalı Analiz - Prof.Dr.Erhan BİRGİLİ, Öğr.Gör.Gülfen TUNA

Kamu Hizmetinin Felsefi Temelleri ve Yeni Kamu Yönetiminde Geçirdiği Dönüşüm - Prof.Dr.Mustafa ÖKMEN, Yrd.Doç.Dr.Fatih DEMİR

The Impact Of Education On Economic Growth In Turkey - Doç.Dr.Ahmet BEŞKAYA, Yrd.Doç.Dr.Bilal SAVAŞ, Doç.Dr.Famil ŞAMLIOĞLU

Kurumsal Yatırımcıların Hisse Senedi Seçiminde Gözönünde Bulundurduğu Etmenlerin Faktör Analizyile İncelenmesi: Türkiye Örneği - Doç.Dr.Hayrettin USUL, Öğr.Gör.Turan KOCABIYIK

Alanya Turist Profiline Yönelik Bir Araştırma - Doç.Dr.Hulusi DOĞAN, Arş.Gör.Engin ÜNGÜREN, Arş.Gör.Esin YELGEN

Faaliyet Raporlarında Finansal Oranlara Yer Verme: İMKB İmalat Sektörü Üzerine Bir Araştırma - Yrd.Doç.Dr.Ahmet BÜYÜKŞALVARCI, Arş.Gör.Bilge Leyli ELİTAŞ

Termal Otel İşletmelerinde Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi - Yrd.Doç.Dr.Burhan KILIÇ, Doç.Dr.Ali ELEREN

İşe Bağlılığın Tükenmişlik ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisindeki Aracılık Etkisi: Yatırım Uzmanları Üzerinde Bir Araştırma - Yrd.Doç.Dr.Güler SAĞLAM ARI, Arş.Gör.Dr.Hasan BAL, Arş.Gör.Dr.Emine ÇINA BAL

The Effects Of Some Individual and Work Related Variables On Group Cohesion: A Study With Airport Employees - Yrd.Doç.Dr.Halil DEMİRER, Yrd.Doç.Dr.Nuriye GÜREŞ, Öğr.Gör.Volkan AKGÜL

İşletmelerin Web Sitelerinin Değerlendirilmesine İlişkin Bir Araştırma: Burdur İli Örneği - Yrd.Doç.Dr.Hüseyin ÇİÇEK, Yrd.Doç.Dr.Mustafa DEMİREL, Öğr.Gör.Osman Kürşat ONAT

Konaklama İşletmelerinin Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerine Yaklaşımı: Muğla İli Örneği - Yrd.Doç.Dr.İrfan ATEŞOĞLU, Öğr.Gör.Ali TÜRKER

Osmanlı İmparatorluğu'ndan Modern Türkiye'ye Yöneten-Yönetilen İlişkilerinin Gelişimi - Yrd.Doç.Dr.Mehmet GÖKÜŞ

Küresel Krizleri Tetikleyen Nedenler ve Küresel Krizin Türkiye Boyutu - Yrd.Doç.Dr.Mevlüt KARABIÇAK

Dinamik Programlamanın İşçilik Maliyetlerinin Minimizasyonunda Uygulanması - Yrd.Doç.Dr.Mustafa YÜCEL, Alptekin ULUTAŞ

Üç Yıldızlı Otel İşletmelerinde Müşteri Memnuniyeti Üzerine Bir Araştırma - Yrd.Doç.Dr.Oktay EMİR, Yrd.Doç.Dr.Gonca KILIÇ, Yrd.Doç.Dr.Elbeyi PELİT

G-7 Ülkelerinin Yakınsama Deneyimi: 1870-2006 - Dr.Reşat CEYLAN

Bilgi Yönetimi Uygulamalarının Hasta Güvenliğine Katkısı: Kavramsal Bir Çerçeve - Dr.Selma ALTINDİŞ

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına (İMKB) Kayıtlı Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) Sermaye Yapıları Üzerine Bir Uygulama - Öğr.Gör.Dr.Sevinç Güler

Çevresel Duyarlılık ve Yenilikçilik Üzerine Bir Araştırma - Arş.Gör.Arzum BÜYÜKKEKLİK, Yrd.Doç.Dr.Murat TOKSARI, Doç.Dr.Hasan BÜLBÜL

Veri Madenciliğinde Kümeleme Yaklaşımları ve Kohonen Ağları İle Perakendecilik Sektöründe Bir Uygulama - Arş.Gör.Dr.Çağatan TAŞKIN, Yrd.Doç.Dr.Gül Gökay EMEL

Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi'nde Çalışan Hemşirelerin Örgütsel Güven, Güçlendirme ve Bağlılık Düzeylerinin Belirlenmesi - Uzm.Arş.Gör.Serap DURUKAN, Uzm.Arş.Gör.Çağdaş AKYÜREK, Arş.Gör.Erdal COŞKUN

Hedonik Alışverişin Cinsiyet, Gelir ve Yerleşim Büyüklüğüne Göre Farklılaşması Üzerine Bir Araştırma - Arş.Gör.Dr.Serdar AYDIN

Bulanık Kümeleme Analizi İle Türkiye'deki İllerin Sosyoekonomik Açıdan Sınıflandırılması - Arş.Gör.Veli YILANCI

Belediye Yatırımlarının Finansmanında Yap-İşlet-Devret Alternatifi: Antalya Sarısu Mesire Alanı Örneği - Okt.Dr.Hasan ERDOĞAN

İş Değerleri İle Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkini İncelenmesi: Bir Yapısal Denklem Modelleme Yaklaşımı - Umut KUBAT, Prof.Dr.Ayşe KURUÜZÜM