Yıl: 2010 Cilt: 15 Sayı: 1

İÇİNDEKİLER (Yıl: 2010 Cilt: 15 Sayı: 1)

Ön Kapak- Arka Kapak

Hakem Kurulu

İçindekiler Listesi

Generalized Formulae For The Shared Equity Home Financing Model - Doç.Dr.Abdullah EROĞLU, Doç.Dr.Şeref KALAYCI, Yrd.Doç.Dr.Gültekin ÖZDEMİR, Yrd.Doç.Dr.A.Cüneyt ÇETİN

Türkiye'de Kentsel Katı Atık Yönetimi Uygulamaları ve Kütahya Katı Atık Birliği (KÜKAB) Örneği - Doç.Dr.Abdullah YILMAZ, Dr.Yavuz BOZKURT

Yiyecek İçecek Endüstrisinde Uluslararası Performans Kıyaslaması - Doç.Dr.Arzu TEKTAŞ, Esin Özdemir TOSUN

Nükleer Enerji ve Sosyal Kabul Sorunu: NIMBY Sendromu Üzerine Kritik Bir Literatür İncelemesi - Doç.Dr.Hamit PALABIYIK, Yrd.Doç.Dr.Hikmet YAVAŞ, Prof.Dr.Murat AYDIN

Yönetim Bilgisinin Yerel Yeniden Üretiminde Kurumsal Çevrenin Etkisi:  Danışmanlık Firmalarının Ürünleri Üzerine Bir Araştırma - Doç.Dr.Mustafa KURT, Yrd.Doç.Dr.Alparslan Şahin GÖRMÜŞ

Bir Maliye Politikası Aracı Olarak Yatırım Teşviklerinin Rekabet Koşulları Altında Özel Kesim Yatırımları ve İstihdam Üzerine Etkisi: Ekonometrik Bir Analiz - Yrd.Doç.Dr.Ali YAVUZ

Sosyal Kaynaşma - Yrd.Doç.Dr.Betül DUMAN, Yrd.Doç.Dr.Osman ALACAHAN

İkili Gelir Vergisi Sisteminin Adalet ve Etkinlik İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi - Yrd.Doç.Dr.Birol KARAKURT, Yrd.Doç.Dr.Tekin AKDEMİR

Characteristics Of High Performance Organizations - Yrd.Doç.Dr.Bünyamin AKDEMİR, Orhan ERDEM, Sedat POLAT

Özelleştirme ve Uluslar Arası Doğrudan Yatırımların Türkiye Ekonomisi'ne Yansıması: İlk ve İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Örneği - Yrd.Doç.Dr.Eyyup ECEVİT, Yrd.Doç.Dr.Recep DÜZGÜN, Yrd.Doç.Dr.Oğuzhan TÜRKER

Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Sisteminin Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) İle Seçimi: Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama - Yrd.Doç.Dr.Gülnur KEÇEK, Arş.Gör.Esra YILDIRIM

The Role of Activity Based Budgeting On Target Costing Practices - Yrd.Doç.Dr.Haluk BENGÜ

Maliyet Yönetim Aracı Olarak Altı Sigma: Kuramsal Bir Yaklaşım - Yrd.Doç.Dr.Hüseyin DALĞAR, Dr.Sebahattin TAŞ, Ezgi CEVHER, Osman AKIN

Finansal Kriz Dönemlerinde Hisse Senetleri Getirilerini Etkileyen Makroekonomik Faktörlerin Arbitraj Fiyatlandırma Modeli Aracılığıyla Saptanmasına Yönelik Bir Çalışma (Kasım 2000 ve Şubat 2001 Finansal Krizleri Üzerine Değerlendirme ve Gözlemler) - Yrd.Doç.Dr.Mehmet CİHANGİR, Yrd.Doç.Dr.Tuğrul KANDEMİR

5941 Sayılı Çek Kanunu Uyarınca Çek Türlerinin Açıkça Renkleri ve İsimleriyle Ayrılmasının Ortaya Çıkaracağı Sonuçlar - Yrd.Doç.Dr.Mehmet Fahrettin ÖNDER

Türkiye'nin Hayat Alanındaki Dış Ticaret Stratejisi: Doğudan Yükselen Pazarlar ve Yeni Yönelimlerin Ekonomi Politiği - Yrd.Doç.Dr.Mustafa YILDIRAN

Müşteri Memnuniyeti Tahmininde Yapay Sinir Ağları, Lojistik Regresyon ve Ayırma Analizinin Performanslarının Karşılaştırılması - Yrd.Doç.Dr.Nezih TAYYAR

The Analysis Of Nationalism, Statism, State Nationalism and State Economy In Turkey's Modernisation Process: Comparing The Nation State Of Europe To The State Nationalism In Turkey - Asst.Prof.Dr.Selahaddin BAKAN, PhD Student Fikret BIRDIŞLI

Küresel Finansal Kriz ve Türkiye Ekonomisine Etkileri - Yrd.Doç.Dr. Serdar ÖZTÜRK, Yrd.Doç.Dr.Bekir GÖVDERE

Örgütsel Kariyer Yönetimi: Tekstil İşletmelerinde Bir Uygulama - Yrd.Doç.Dr.Şenol YAPRAK, Yrd.Doç.Dr.Mustafa HOTAMIŞLI, Meltem GEREK

Kalkınma Planlarında Türk Kamu Personel Rejimi - Yrd.Doç.Dr.Yakup ALTAN

Kümelenmeler: Bir Literatür İncelemesi - Dr.Hidayet KESKİN, Doç.Dr.Murat Ali DULUPÇU

Kasım 2000-Şubat 2001 Krizi Sonrasında Alınan Önlemlerin Borç Kompozisyonuna Yansımaları - Dr.Yüksel BAYRAKTAR

Mobbing ve Türk Hukuku Açısından Değerlendirilmesi - Arş.Gör.Burcu ÖZKUL, Doç.Dr.İlker H. ÇARIKÇI

Kriz Dönemlerinde Konaklama İşletmelerinin Kriz Yönetimi Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma - Arş.Gör.Cihan SEÇİLMİŞ, Yrd.Doç.Dr.Yaşar SARI

Türk Reel Sektörünün Kur Riskinden Korunmada Opsiyon Kullanımı ve Algılanan Volatilitenin Korunma Maliyetlerine Etkileri - Yrd.Doç.Dr.Cantürk KAYAHAN, Uzman M. Barış AKÇAY, Uzman Cahit MEMİŞ, Uzman Özge ÖĞÜÇ YÜRÜKOĞLU