Yıl: 2009 Cilt: 14 Sayı: 2

İÇİNDEKİLER (Yıl: 2009 Cilt: 14 Sayı: 2)

Ön Kapak- Arka Kapak

Hakem Kurulu

İçindekiler Listesi

Liderlik Davranışı ve Toplumsal Norm İlişkisi: Ampirik Bir Çalışma - Prof.Dr.Hasan İBİCİOĞLU, Öğr.Gör.Dr.H. İbrahim ÖZMEN, Yrd.Doç.Dr.Sebahattin TAŞ

Teorik ve Fonksiyonal Açıdan Toplumsal Kurumlar ve Kurumlararası İlişkiler - Prof.Dr.Mimar TÜRKKAHRAMAN

Firma Büyüme Performansını Etkileyen Faktörler - Doç.Dr. Murat KARAÖZ, Yrd.Doç.Dr.Hakan DEMİRGİL

Ankara İçin Optimal Hastane Yeri Seçiminin Analitik Hiyerarşi Süreci İle Modellenmesi - Doç.Dr.Özlem AYDIN, Selahattin ÖZNEHİR, Ezgi AKÇALI

Bilgi Yönetiminde Liderliğin Rolü Üzerine Kavramsal Bir İnceleme - Doç.Dr.Selen DOĞAN, Arş.Gör.Selçuk KILIÇ

Classification of Domestic and Foreign Commercial Banks In Turkey Based on Financial Efficiency: A Comparison of Decision Tree, Logistic Regression and Discriminant Analysis Models - Yrd.Doç.Dr.Ali Sait ALBAYRAK

From Accounting Scandals To Global Crisis - Asst.Prof.Dr.Cengiz YILMAZ, Assoc.Prof.Dr.Cemal ELİTAŞ, Assoc.Prof.Dr.Mehmet ERKAN

The Use of Data Mining Techniques In Detecting Fraudulent Financial Statements: An Application On Manufacturing Firms - Yrd.Doç.Dr. H. Ali ATA, Yrd.Doç.Dr. İbrahim H. SEYREK

Etik, Kurumsal İtibar Ve Kurumsal  Performans İlişkisini Belirlemeye Yönelik İlk 500 İşletme İçinde Yapılmış Bir Araştırma - Yrd.Doç.Dr.Halil SAYLI, Yrd.Doç. Dr.Veysel AĞCA, Arş.Gör.Duygu KIZILDAĞ, Arş.Gör.Özlem YAŞAR UĞURLU

Çevresel Raporlama Rehberleri Ve İşletme Çevresel Raporlarında Açıklanması Gereken Bilgiler - Yrd.Doç.Dr.Hikmet ULUSAN

An Empirical Research For Leadership Perceptions of Administrators In Schools of Aydın National Education  Headship - Assist.Prof.Dr.Hulusi DOĞAN

İl Belediye Web Sitelerinin İşlevselliği Üzerine Bir Araştırma - Yrd.Doç.Dr.Mehmet AKTEL

Çevresel Maliyetlerin Mamullere Yüklenmesinde Kullanılan Dağıtım Anahtarlarının Seçiminde Analitik Hiyerarşi Yöntemi ve Bir Uygulama - Yrd.Doç.Dr.Murat ESMERAY, Arş.Gör.Şükran GÜNGÖR TANÇ

Using Associations To Create Positive Brand Attitude For Generation Y Consumers: Application In Fashion Retailing - Yrd.Doç.Dr.Müge YALÇIN, Dr.İrem EREN-ERDOĞMUŞ, Şule DEMİR

Shein’in Kariyer Çapalari Perspektifinde Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Öğrencilerinin Kariyer Değerlerine İlişkin Bir Araştirma - Yrd.Doç.Dr.Orhan ADIGÜZEL

Meclis-İ Meb’usân Zabıt Cerideleri (1293=1877) Üzerinden Türk Belediyeciliğini Anlamak - Yrd.Doç.Dr.Yakup ALTAN

Sağlık Hizmetlerinde Önceliklerin Belirlenmesinde Ekonomik Değerlendirme Yöntemi Olarak Maliyet-Etkililik Analizi - Yrd.Doç.Dr.Zafer ÇALIŞKAN

Farklı Sektörlerde Çalışan İşgörenlerde Örgütsel Stres Kaynakları: Kahramanmaraş Ve Gaziantep’te Bir Araştırma - Yrd.Doç.Dr.Abdullah SOYSAL

The Effects of Knowledge And Technology Variables On Terms of Trade - Dr.Ali ŞEN, Dr.Fatih ÇELEBİOĞLU, Dr.Hüseyin ALTAY

İkinci El Otomobillerin Gelecekteki Fiyatlarının Yapay Sinir Ağları İle Tahmin Edilmesi - Dr.Özcan ASİLKAN, Arş.Gör.Sezgin IRMAK

Otel İşletmelerinde Yönetsel Etkinlik Ve 4-5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama - Öğr.Gör.Dr.Serkan BERTAN

Perakendecilerin Ölçeğindeki Büyümenin Sebepleri Ve Ekonomik Sonuçları - Arş.Gör.Volkan GÜRSEL

Ürün Kalitesinin Belirlenmesinde Genelleştirilmiş Modus Ponens Yaklaşımı ve Yonga Levha Endüstrisi Üzerine Bir Uygulama - İbrahim Halil ÖZDAMAR

Tüketicilerin Kırmızı Et Satın Alım Yerleri Tercihlerinin Analizi: Antalya İli Örneği - Özge Okşan TOSUN, Doç.Dr.Selim Adem HATIRLI

Stresin Çalışanlar Üzerindeki Etkileri : Bir Araştırma - Tolga ERDOĞAN, Yrd.Doç.Dr.A. Sinan ÜNSAR, Doç.Dr.Necdet SÜT