Yıl: 2009 Cilt: 14 Sayı: 1

İÇİNDEKİLER (Yıl: 2009 Cilt: 14 Sayı: 1)

Ön Kapak- Arka Kapak

Hakem Kurulu

İçindekiler Listesi

Vergi Ahlâkının Sosyal ve Kültürel Belirleyenleri - Prof.Dr.Mehmet TOSUNER, Arş.Gör.İhsan Cemil DEMİR

Avrupa Birliği'ne Üyelik Sürecinde Türk İmalat Sanayiinin Rekabet Gücündeki Değişimler - Doç.Dr.Levent KÖSEKAHYAOĞLU, Arş.Gör.Gökhan ÖZDAMAR

Veri Madenciliği: Karar Ağacı Algoritmaları ve İMKB Verileri Üzerine Bir Uygulama - Yrd.Doç.Dr.Ali Sait ALBAYRAK, Öğr.Gör.Şebnem KOLTAN YILMAZ

Türkiye'de Hizmetler Sektöründe Doğrudan Yabancı Yatırımlar - Yrd.Doç.Dr.Bekir GÖVDERE

Siyasal Rejim Sınıflamalarının Yeniden Gözden Geçirilmesi Üzerine - Yrd.Doç.Dr.Hasan BURAN

Turizm Talebinin Yapay Sinir Ağları İle Tahmini ve Zaman Serisi Yöntemleri İle Karşılaştırmalı Analizi: Antalya İline Yönelik Bir Uygulama - Yrd.Doç.Dr.Murat ÇUHADAR, Prof.Dr.İbrahim GÜNGÖR, Yrd.Doç.Dr.Ali GÖKSU

Sektör Farklılıklarının Finansal Oranlar Üzerindeki Etkileri: İMKB İmalat Sanayi Firmalarında Bir Uygulama - Yrd.Doç.Dr.İbrahim H. EKŞİ, Yavuz AKÇİ

Finansal Kriz Dönemlerinde Makroekonomik Faktörlerin Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi - Yrd.Doç.Dr.Mehmet GENÇTRÜK

Uluslararası Yabancı Sermaye Akımlarının Türkiye Ekonomisinin Küresel Rekabet Gücü Üzerindeki Etkileri - Yrd.Doç.Dr.Mevlüt KARABIÇAK

1990'lardan Günümüze Türkiye'de Kitle Turizminin Gelişimi ve Alternatif Yönelimler - Yrd.Doç.Dr.Onur GÜLBAHAR

Tarihsel Riske Maruz Değer (RMD) Finansal Riskleri Açıklamada Yeterli Midir? - Yrd.Doç.Dr.Cantürk KAYAHAN, Yrd.Doç.Dr.Yusuf TOPAL 

Gümrük Birliği, Türkiye'nin Avrupa Birliği İle Ticaretinde Ülke Yoğunlaşmasını Değiştirdi Mi? - Yrd.Doç.Dr.Dilek SEYMEN

Çok Düzlemli Avrupa Birliğinde Çevre Politikası Entegrasyonu Üzerine Bir Değerlendirme: Sektörel Koordinasyon ve Bölgesellik - Yrd.Doç.Dr.Fikret MAZI

The Effect of Individual Career Planning On Job Satisfaction: A Comparative Study On Academic and Administrative Staff - Yrd.Doç.Dr.Murat KAYALAR, Dr.N.Metin ÖZMUTAF

Girişimcilik Değerleri Ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Bir Araştırma - Yrd.Doç.Dr.Müjdelen YENER, Dr.Sinem Ergun AYKOL

Avrupa Birliği: Yerel ve Bölgesel Yönetimler - Yrd.Doç.Dr.Uysal KERMAN

Performans Değerlemede EVA ve MVA Ölçütleri: Bu Ölçütler Açısından İMKB ve NYSE'nin Karşılaştırmalı Analizi - Arş.Gör.Ali BAYRAKDAROĞLU, Öğr.Gör.Ulaş ÜNLÜ

Konaklama İşletmelerinde Yiyecek - İçecek Maliyet Analizi - Arş.Gör.Saliha Başak ERDİNÇ

Kültürlerarası Adaptasyon Envanteri (CROSS CULTURAL ADAPTABILITY INVENTORY-CCAI) Üzerine Bir Araştırma - Arş.Gör.Ayşegül KARAEMİNOĞULLARI, Arş.Gör.Altan DOĞAN, Arş.Gör.Serdar BOZKURT

Ödemelerde Gecikmeye İzin Verilmesi Durumu Altında Ekonomik Sipariş ve Üretim Miktarı Modelleri Literatür Taraması - Arş.Gör.Harun SULAK, Doç.Dr.Abdullah EROĞLU

Sosyal Devletten Küresel Devlete: Türkiye'de Kamu Çalışanları ve Temel Haklar - Yrd.Doç.Dr.Bülent KARA

İki Ölçütlü Zamana-Bağımlı Öğrenme Etkili Çizelgeleme Problemi - Dr.Tamer EREN

Hisse Senetlerinin Korelasyon Uzaklıklarına Dayalı Olarak Kümelenmesi - Arş.Gör.Sezgin IRMAK, Yrd.Doç.Dr.Koray ÇETİN

İzmir'deki Üniversite Öğrencileri Üzerinde İstatistiksel Bir Araştırma - Aslı SUNER, Yrd.Doç.Dr.Ali Rıza FİRUZAN, Yrd.Doç.Dr.Yusuf Yüksel AYVAZ