Yıl: 2007 Cilt: 12 Sayı: 2

İÇİNDEKİLER (Yıl: 2007 Cilt: 12 Sayı: 2)

Ön Kapak - Arka Kapak

Hakem Kurulu

İçindekiler Listesi

Esnek Üretim Sistemlerinin İşletme Faaliyetlerine Olan Etkisi ve Maliyet Unsurlarında Meydana Getirdiği Değişiklikler - Prof.Dr.Durmuş ACAR, Yrd.Doç.Dr.Muzaffer TEKİN, Yrd.Doç.Dr.Hasan ALKAN

Kobi'lerin İhracat Finansmanında Eximbank Kredileri: Malatya İlinde Bir Araştırma - Prof.Dr.Recep GÜNEŞ, Arş.Gör.Ahmet  UĞUR

Ratchet Model Uygulaması: Türkiye Örneği - Doç.Dr.M.Vedat PAZARLIOĞLU, Arş.Gör.Emrah İsmail ÇEVİK

TS 16949 Kalite Yönetim Sistemi'nin Otomotiv Sektöründeki Yeri - Yrd.Doç.Dr.Ediz ATMACA, Hülya KESKİN

Elektronik Ticaret ve Sanal Organizasyonlarda Uygulanması - Yrd.Doç.Dr.Ferit ÖLÇER, Yrd.Doç.Dr.Adnan ÖZYILMA

An Emprical Research In Fig Firms Operating In Aydın For The Importance and The Applications of Modern Customer-Oriented Marketing - Yrd.Doç.Dr.Hulusi DOĞAN

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Yönetişim Kültürü Bağlamında Etkileşim - Yrd.Doç.Dr.Murat KAYALAR, Öğr.Gör.Nezih Metin ÖZMUTAF

İhracat Teşviklerinden Yararlanmayı Etkileyen Faktörler (Kütahya Merkez İlçede Bir Uygulama) - Yrd.Doç.Dr.Mustafa DURMAN, Yrd.Doç.Dr.Cüneyt KOYUNCU, Arş.Gör.Hüseyin ÖNDER

Osmanlı İmparatorluğu'nda Nüfus Meselesi ve Demografi Araştırmaları - Yrd.Doç.Dr.Numan ELİBOL

Hedef Ötesi Reklam Politikaları ve Analizi - Yrd.Doç.M.Serdar ATAY, Hilal YÜCEL

Türk Eximbank Programlarının Türkiye İhracatına Etkileri ve AB/DTÖ'ye Uygunluğu - Yrd.Doç.Dr.Serdar ÖZTÜRK, Yrd.Doç.Dr.Ali SÖZDEMİR, Öğr.Gör.Özgür KOÇBULUT

Max Weber'in (Siyasi) Sorumluluk Etiği Anlayışı - Yrd.Doç.Dr.Yunus YOLDAŞ

Türk GSM Sektöründe Abonelerin Sadakat Tutumu ve Değiştirme Maliyetinin Rolü - Dr.Serkan AYDIN, Arş.Gör.Murat ÖZCAN, Arş.Gör.Rahmi YÜCEL

Eğitimin Getirisi (Uşak İli Örneği) - Dr.Şadan ÇALIŞKAN

Denizli İl Özel İdaresi ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Örnekleminde Türkiye'de Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama Çalışmalarının Analizi-  Öğr.Gör.Elif KARAKURT TOSUN, Yrd.Doç.Dr.Derya ALTUNBAŞ

Türkiye'de Çevre Bilincinin Gelişimine Katkıları Bakımından Türkiye Çevre Vakfı - Arş.Gör.Gülizar ÇAKIR SÜMER

Küreselleşme Sürecinde Denizli İmalat Sanayi İşletmelerinin Verimlilik Düzeyi ve Rekabet Gücüne Yönelik Bir Çalışma - Arş.Gör.Harun SULAK, Dr.Yaşar SARI

Uluslararası Zincir Mağazaların Büyüme Stratejileri: Marks&Spencer Örneği - Arş.Gör.İpek SAVASÇI

Putin Dönemi Rusya Federasyonu-Nato İlişkileri - Arş.Gör.Serhan YALÇINER

Postmodern Pazarlama Tüketim ve Tüketici - Doç.Dr.Ayşe ŞAHİN