Yıl: 2007 Cilt: 12 Sayı: 1

İÇİNDEKİLER (Yıl: 2007 Cilt: 12 Sayı: 1)

Ön Kapak - Arka Kapak

Hakem Kurulu

İçindekiler Listesi

Üniversite Sanayi İşbirliği Bağlamında Meslek Yüksekokulu (Myo) Öğrencilerinin Kobi'lerde Staj Olanakları: Burdur'da Bir Araştırma - Prof.Dr.Durmuş ACAR, Öğr.Gör.Dr.Osman TUĞAY

Kadınların Siyasal Hayata Etkin Katılımının Bir Aracı Olarak Seçimlerde Kota Uygulamaları - Doç.Dr.Şaban SİTEMBÖLÜKBAŞI

Çalışma Hayatında Tarımda Kadın ve Sorunları: Ağlasun İlçesi Örneği - Yrd.Doç.Dr.Adem KORKMAZ, Öğr.Gör.Nezihe Uçar TÜFEKÇİ

Markowitz Kuadratik Programlama İle Optimal Portföy Seçimi - Yrd.Doç.Dr.Ali Cüneyt ÇETİN

1946 Üniversite Reformu - Yrd.Doç.Dr.Cemal Baltacı, Yrd.Doç.Dr.Fehmi AKIN

Döviz Kuruna Dayalı İstikrar Politikalarının Enflasyon Üzerindeki Etkisi: Türkiye Ekonomisi İçin Bir Model Denemesi - Yrd.Doç.Dr.Cüneyt Yenal KESBİÇ, Mustafa ÇEVİK

Engellilerin Sosyo-Ekonomik Durumları Üzerine Bir Araştırma (Muğla Örneği) - Yrd.Doç.Dr.Ercan BALDEMİR

Türk Seramik Sektörünün Rekabet Gücü (1996-2002) - Yrd.Doç.Dr.Hamza ÇEŞTEPE, Adem ERMİŞ

Muhasebe Meslek Mensuplarında Stres Kaynağının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma - Yrd.Doç.Dr.İsmail BEKÇİ, Yrd.Doç.Dr.Vesile ÖMÜRBEK, Yrd.Doç.Dr.Ömer TEKŞEN

Kobi'lerin Teşvik Tedbirlerinden Yararlanma Eğilimi: Isparta Örneği - Yrd.Doç.Dr.Levent AYTEMİZ, Uzman Yeşim HELHEL

Türkiye, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya'nın AB'ye İhracatının Benzerliği Üzerine Sektörel Bir İnceleme - Yrd.Doç.Dr.Levent KÖSEKAHYAOĞLU

Yabancı Para Birimi İle Defter Tutma İzni Verilen İşletmelerde Beyanname Sonrası Ortaya Çıkan Kur Farklarının Muhasebeleştirilmesi - Yrd.Doç.Dr.Mehmet GENÇTÜRK

Aile İşletmeleri'nde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulaması: Dr. İbrahim Bodur Kaleseramik Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı - Yrd.Doç.Dr.Nazan YELKİKALAN

Rekabet Stratejileri ve Türk Bankacılık Sektöründe Uygulanabilecek Rekabet Stratejilerinin Değerlendirilmesi - Yrd.Doç.Dr.Nurettin ÖZTÜRK, Hörüşen KARABIYIK

Türkiye'deki Devalüasyon Uygulamalarının Turizm Sektörü Üzerindeki Etkisi - Yrd.Doç.Dr.Ozan BAHAR

Finansal Tahmin Yoluyla Banka Performansının Belirlenmesi: İmkb'de Bir Uygulama - Yrd.Doç.Dr.Yusuf DEMİR, Melih ASTARCIOĞLU

AB Sürecinde KOBİ'lerde Yenilik Stratejisi ve Yeniliğe İlişkin Finansman Kaynakları: Afyon Mermer Sektöründe Bir Araştırma - Yrd.Doç.Dr.Yusuf TOPAL, Yrd.Doç.Dr.Mustafa KURT

Kamu Personel Yönetiminde Performans Değerlemesi Uygulamaları ve Kamu Personeli Kanunu Taslağında Öngörülen Düzenlemeler Üzerine Bir Değerlendirme - Dr.Yakup Altan, Yrd.Doç.Dr.Uysal KERMAN

Belediyelerde Dış Borçlanma: Alternatif Kaynak Ya Da Yerel Yönetimlere Uluslararası Müdahale - Öğr.Gör.Dr.Selçuk KENDİRLİ, Yrd.Doç.Dr.Mustafa BİLGİN