Yıl: 2006 Cilt: 11 Sayı: 2

İÇİNDEKİLER (Yıl: 2006 Cilt: 11 Sayı: 2)

Ön Kapak - Arka Kapak

Hakem Kurulu

İçindekiler Listesi

Türkiye'de İmalat Sanayii'nde Sektörlerarası Ücret Farklarının Analizi - Prof.Dr.Hüseyin AKYILDIZ, Yrd.Doç.Dr.Adem KORKMAZ

Why The Existing Tax Structures Are Different From What The Normatif Theories of Taxation Propose? - Yrd.Doç.Dr.Ali Rıza ÖZDEMİR

Kamu Yönetiminde Değişim Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yöntemleri: Konya Büyükşehir Belediyesinde Bir Uygulama - Yrd.Doç.Dr.Ali ŞAHİN, Arş.Gör.Filiz Tufan EMİNİ

Pazarlama Modellerinin Testinde Kullanılabilecek Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) Üzerine Kavramsal Bir İnceleme - Yrd.Doç.Dr.Hasan AYYILDIZ, Arş.Gör.Ekrem CENGİZ

Kültürel Pazarlarda Örtülü Bilginin Algılanması ve Beypazarı Örneği - Yrd.Doç.Dr.Hulusi DOĞAN

Bilgi Çağında Bilgili Tüketim Toplumunu Arayış "Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun"un Getirdikleri ve Ev Hanımlarının Bilgi Düzeyi Üzerine Bir Araştırma - Yrd.Doç.Dr.Hüseyin KANIBİR, Yrd.Doç.Dr.Reha SAYDAN

İmalat Sanayindeki İşletmelerin Genel Performans Değerlendirmesinde Bulanık Küme Yaklaşımı - Yrd.Doç.Dr.İrfan ERTUĞRUL, Arş.Gör.Esra AYTAÇ

Muhasebe Standartlarının Oluşum Süreci ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına Yönelik Muhasebe Meslek Mensuplarının Bakış Açıları Üzerine Bir Araştırma - Yrd.Doç.Dr.İsmail BEKÇİ, Arş.Gör.Ozan ÖZDEMİR

Türkiye ve Avrupa Birliği Üzerine Bir Yakınlaşma Analizi - Yrd.Doç.Dr.Levent KÖSEKAHYAOĞLU

Eğitim İşletmelerinde Etkin Yönetim Aracı Olarak Sınıf İçi İletişiminin Öğrenci Başarısına İlişkin Bir Araştırma - Yrd.Doç.Dr.M.Kemal DEMİRCİ, Kenan TATAR

Türkiye'de Spor Ödül Yönetmeliklerinin Değerlendirilmesi - Yrd.Doç.Dr.Mehmet GÖRAL

IMF'in Gelişim Süreci, Türkiye'de Ekonomik Kriz Dönemlerinde Uygulanan IMF Politikaları ve Uygulama Sonuçları - Yrd.Doç.Dr.Mevlüt KARABIÇAK

Soğuk Savaş Sonrası Değişen Güvenlik Stratejileri - Yrd.Doç.Dr.Muhittin DEMİRAY

Kömür Fiyat Fonksiyonunun Karma Veri İle Tahmini Ve Yapısal Kararlılık Analizi - Yrd.Doç.Dr.Nevin UZGÖREN, Yrd.Doç.Dr.Sermin ELEVLİ, Yrd.Doç.Dr.Ergin UZGÖREN

Paranın Gelecekteki Değeri: Fiyatlar Genel Seviyesi, Faiz Oranları ve Döviz Kurları - Yrd.Doç.Dr.Osman BAYRI

Otomobil Tüketicilerinin Satınalma Karar Süreci Bilgi Arama Aşamasında Başvurdukları Bilgi Kaynakları ve Bilgi Tiplerinin Yapısal Boyutları - Yrd.Doç.Dr.Ramazan AKSOY

Gelir Vergisi'nde Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi ve Sosyo- Ekonomik Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme - Yrd.Doç.Dr.Ramazan ARMAĞAN

Oyak-Renault: Otomotiv Sanayinin Gelişimindeki Rolü ve Türk Ekonomisindeki Yeri - Arş.Gör.Dr. Damla AYOĞLU, Arş.Gör.Dr.Ümit KIYMALIOĞLU

Türkiye'nin Enerji Politiği ve Enerjide Özelleştirme Üzerine Bir İnceleme: Tüpraş Örneği - Arş.Gör.İsmail KÜÇÜKAKSOY