Yıl: 2006 Cilt: 11 Sayı: 1

İÇİNDEKİLER (Yıl: 2006 Cilt: 11 Sayı: 1)

Ön Kapak - Arka Kapak

Hakem Kurulu

İçindekiler Listesi

Türkiye'de Cari Açıkların Sürdürülebilirliği: (1987-2003 Yapısal Kırılma Modeli) - Doç.Dr.Salih BARIŞIK, Yrd.Doç.Dr.Hakan ÇETİNTAŞ

Kentleşme ve Çevre Sorunları - Doç.Dr.Zekai ÖZDEMİR, Arş.Gör.Halil ÖZEKİCİOĞLU

Örgütsel Yaşamda Kamu Çalışanlarının Örgütsel Stres Kaynakları Üzerine Bir Araştırma - Yrd.Doç.Dr.Abdullah YILMAZ, Dr.Süleyman EKİCİ

Pazar Tabanlı Stratejik İşbirlikleri: Oluşumu, Sorun Alanları ve Sonuçları - Yrd.Doç.Dr.Adnan ERTAN, Öğr.Gör.Ö.Kürşad TÜFEKCİ

E-Ipotek Kredısı - Yrd.Doç.Dr.Ali Cüneyt ÇETİN

Türkiye'nin 1994-2005 Yılları Arasında Dış Borçların Dış Borç Rasyo Analizleri İle Değerlendirilmesi - Yrd.Doç.Dr.Ali YAVUZ, Arş.Gör.Hüseyin Güçlü ÇİÇEK

Yenilikte Sistem Yaklaşımı ve Temel Dinamikleri: Ekonomik Değişim ve Büyüme Temelli Bir Bakış - Yrd.Doç.Dr.Bekir Sami OĞUZTÜRK

Esnek Üretim Sistemlerinde Yükleme ve Rotalama Problemleri İçin Çok Amaçlı Model Denemesi - Yrd.Doç.Dr.Ediz ATMACA, Prof.Dr.Serpil EROL

Yoksulluğun Giderilmesinde Yeni Arayışlar: Gıda Bankacılığı ve Muhasebe İşlemleri - Yrd.Doç.Dr.Fikret ÇANKAYA

Bankacılık ve Finansal Krizleri Önlemede Şeffaflık ve Bilgi Düzeyinin Önemi - Yrd.Doç.Dr.Halil ALTINTAŞ

Sosyo-Kültürel Yapının Örtülü Bilgi ve Yaratıcılık Üzerindeki Etkisi -Baskılayıcı ve Tetikleyici Özelliklere Odaklı Teorik Bir Analiz- - Dr.Hulusi DOĞAN

Vergilemede Tahsis İlkesinin Çevre Vergileri Açısından Değerlendirilmesi - Yrd.Doç.Dr.İbrahim Attila ACAR

AB (Avrupa Birliği) ve Mermer Sektöründeki Kobiler: AB'yi Algılamaları ve Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi - Yrd.Doç.Dr.İsa İPÇİOĞLU, Yrd.Doç.Dr.Gürkan HAŞİT, Arş.Gör.Atıl TAŞER

Transformasyonel Önderlik Boyutlarının Algılanmasına İlişkin Bir Araştırma - Yrd.Doç.Dr.M.Kemal DEMİRCİ, Yrd.Doç.Dr.Muzaffer AYDEMİR

Örgütlerin Kurumsal Çevreye Uyumuna Etki Eden Sosyal Süreçler - Yrd.Doç.Dr.Ramazan ARSLAN, Yrd.Doç.Dr.Halil SAYLI

Küçük ve Orta Boy İşletmelerin Finansal Yönetim Uygulamaları: Afyonkarahisar Örneği - Yrd.Doç.Dr.Yusuf TOPAL, Yrd.Doç.Dr.Mehmet ERKAN, Yrd.Doç.Dr.Cemal ELİTAŞ

Recent Trends In Underemployment and Determinants of Underemployment In Turkey - Dr.H.Mehmet TAŞÇI

Turizm İmajının Davranışsal Değişkenler ve Satın Alma Sonrası Değerlendirme Faktörleriyle İlişkisine Dair Yapısal Bir Model Önerisi: Trabzon Örneği - Arş.Gör.Ekrem CENGİZ, Arş.Gör.Fazıl KIRKBİR

Kentte ve Kırda Siyasal Katılma Biçimleri Üzerine Bir Araştırma - Arş.Gör.Hakan M. KİRİŞ

The Other Costs of High Debt In Poor Countries: Growth, Policy Dynamics, and Institutions Todd J. Moss & Hanley S. Chiang, (Çeviri) - Arş.Gör.Hüseyin Güçlü ÇİÇEK, Arş.Gör.Onur DEMİREL