Yıl: 2004 Cilt: 9 Sayı: 1

İÇİNDEKİLER (Yıl: 2004 Cilt: 9 Sayı: 1)

Ön Kapak - Arka Kapak

Hakem Kurulu

İçindekiler Listesi

Gıda Sektöründe Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Üzerine Bir Araştırma - Doç.Dr.Durmuş ACAR, Yrd.Doç.Dr.Nuri ÖMÜRBEK, Arş.Gör.Dr.Vesile ÖMÜRBEK

Süreç Yenileme'nin (BPR) Çalışan Tatminine Etkileri: Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Bir Araştırma - Doç.Dr.Hasan İBİCİOĞLU, Ömer TURUNÇ, Öğr.Gör.Hüseyin DALĞAR

Türkiye Cumhuriyeti Dönemi Uygulanan İktisat Politikaları - Doç.Dr.Hüseyin AKYILDIZ, Doç.Dr Ömer EROĞLU

A Note On Phillips Curve (The Phillips Curve Was Simply A Set of Observations In Search of An Expectation) - Doç.Dr.Ömer EROĞLU

1995 ve 1999 Yıllarıyla Karşılaştırmalı Olarak 3 Kasım 2002 Seçimlerinde Siyasal Partilerin Sosyoekonomik Tabanları: Isparta Örnekolayı - Doç.Dr.Şaban SİTEMBÖLÜKBAŞI

Türkiye'deki Yabancı Sermayeli Ortak Girişimlerde Ortaklardan Bilgi Edinimini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma - Yrd.Doç.Dr.Ali AKSOY, Yrd.Doç.Dr.Cem AYDEN

Elektrik Piyasasında Rekabetçi Uygulamalar - Yrd.Doç.Dr.Hakan ÇETİNTAŞ, Arş.Gör.Tamer ÇETİN

Konjoint Analizi ve Ulaşım Sektör Pazarı Üzerine Bir Çalışma - Yrd.Doç.Dr.Hüseyin GÜRBÜZ, Arş.Gör.Zeliha KAYGISIZ

Üniversite Öğrencilerinin Cep Telefonu Kullanımı ve GSM Operatörü Tercihleri Üzerine Bir Çalışma - Yrd.Doç.Dr.Kenan AYDIN

Q-Tipi Faktör Analizinin Gerçekleştirilmesi İçin Tersinir Matrisin Oluşturulmasında Minimum Etkili Değişkenlerin Eklenmesi Yaklaşımı (Isparta İli Şarkikaraağaç İlçesi Orman Köyleri Örneği)- Yrd.Doç.Dr.Kürşad ÖZKAN, Yrd.Doç.Dr.Hasan ALKAN

Küreselleşme Sürecinde Uluslararası  Platformda Yaşanan Finansal Gelişmeler, Belirsizlikler ve Türkiye'deki Reel Sektöre Yansımaları - Yrd.Doç.Dr.Mevlüt KARABIÇAK

"Örgütsel Performansı Belirleyici Bir Etmen Olarak" Örgüt Kültürü ve İklimi  Hakkında Bir Değerlendirme - Yrd.Doç.Dr.Nagehan Talat ARSLAN

Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Ortamında Esnek Bütçeleme ve Sapma Analizi - Yrd.Doç.Dr.Raif PARLAKKAYA

Isparta İlinde Ailelerin Balık Tüketiminin Analizi - Yrd.Doç.Dr.Selim Adem HATIRLI, Yrd.Doç.Dr.Vecdi DEMİRCAN, Arş.Gör. li Rıza AKTAŞ

Küreselleşme Sürecinde Kalkınma Politikaları ve Devletin Zayıflayan Rolü - Yrd.Doç.Dr.Şevket TÜYLÜOĞLU

Bireysel Emeklilik Sisteminin Sermaye Piyasalarına Etkisi ve Sistemin Gelişmesinde Vergisel Teşviklerin Önemi - Yrd.Doç.Dr.Yusuf DEMİR, Yrd.Doç.Dr.Ali YAVUZ

Güç Mesafesi, Erkeklik - Dişilik ve Belirsizlikten Kaçınma Özellikleri İle Başarı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma - Arş.Grv.Dr.Hüseyin ALTAY