Yıl: 2003 Cilt: 8 Sayı: 3

İÇİNDEKİLER (Yıl: 2003 Cilt: 8 Sayı: 3)

Ön Kapak - Arka Kapak

Hakem Kurulu

İçindekiler Listesi

Süleyman Demirel Üniversitesine Bağlı Meslek Yüksekokullarındaki Programların Eğitim Kalitesi ve Rekabet Yeteneğine İlişkin Bir Araştırma - Doç.Dr.Hasan İBİCİOĞLU, Dr.Hulusi DOĞAN

Kavramsal ve Diyalektik Süreç Olarak Yabancılaşma - Doç.Dr.Hüseyin AKYILDIZ, Yrd.Doç.Dr.Murat Ali DULUPÇU

İnsan Odaklı Yönetim ve Müşteri Memnuniyeti: Malatya İlinde Bir Uygulama - Doç.Dr.Mehmet TİKİCİ, Yrd.Doç.Dr.Mevlüt TÜRK

Örtülü Kazanç ve Danıştay Kararları - Yrd.Doç.Dr.Dr.Ahmet TEKİN

Dekapajın Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri Karşısındaki Durumu - Yrd.Doç.Dr.Ali ÇELİKKAYA

Bilgi-İşlem Teknolojilerindeki Gelişmelerin  Lojistik Yönetimi Üzerindeki Etkileri- Tedarik Zincirleri Yönelimli Teorik Bir Analiz  - Yrd.Doç.Dr.Ayşe ŞAHİN, Prof.Dr.Dr.M.Hulûsi DEMİR

Explaining Household Location Choices Using A Spatial Probit Model - Dr.Erdoğan ÖZTÜRK, Assistant Prof.Dr.Elena G. IRWIN

Bölgesel Kalkınma Analizlerinde Değişim Payı (Shift-Share) Yaklaşımı - Dr.Ertan BECEREN

Yöneticilerin Eğitim Gereksinmeleri İle Demokrafik Özelliklerinin İlişkilendirilmesi - Dr.M.Ali PARLAYAN

Ekonomik Kalkınma ve Modern Yenilik Teorisi - Öğr.Gör.Dr.Murat KARAÖZ, Yrd.Doç.Dr.Mesut ALBENİ

Rekabet Hukukunda Amaç Sorunu - Dr.Zekeriyya ARI

Türk Vergi Hukukunda Vergi Mahremiyeti, Sağladığı Yararlar ve Uygulamada Karşılaşılan Güçlükler - Arş.Gör.Hilmi ÜNSAL

Kooperatif Bankacılığı ve Dünya Genelindeki Uygulamaları - Arş.Gör.İlhan KÜÇÜKKAPLAN