Yıl: 2003 Cilt: 8 Sayı: 2

İÇİNDEKİLER (Yıl: 2003 Cilt: 8 Sayı: 2)

Ön Kapak - Arka Kapak

Hakem Kurulu

İçindekiler Listesi

Bilgi Teknolojilerinin Gıda Sektöründe Kullanımının Analizi - Doç.Dr.Durmuş ACAR, Yrd.Doç.Dr.Nuri ÖMÜRBEK, Arş.Gör.Vesile ÖMÜRBEK

Turizm İşletmelerinde Kurumsal İmajı Oluşturan Faktörlere ve Kurumsal İletişimin Rolüne Yönelik İnceleme - Doç.Dr.Hasan İBİCİOĞLU, Öğr.Gör.Umut AVCI

Mamul Yaşam Seyri Maliyetlemesi - Doç.Dr.Recep GÜNEŞ, Arş.Gör.İbrahim AKSU

KDV Oranlarının Gelir Gruplarına Göre Dağılımının Ampirik Analizi - Yrd.Doç.Dr.Ercan BALDEMİR, Arş.Gör.Orhan ÇAKMAK, Arş.Gör.Mehmet AVCI

Kurumsal Kaynak Planlama Sistemlerine Yönelik Kullanıcı Algılarının Analizi - Yrd.Doç.Dr.Gökhan ÖZER, Arş.Gör.Rahmi YÜCEL, Murat YILMAZ

1991-2002 Döneminde Bütçe Uygulama Sonuçlarının Karşılaştırmalı Analizi - Yrd.Doç.Dr.Hatice DAYAR

Kriz Dönemi Yönetsel Kararların Kriz Sonrası İşletme Stratejileri Üzerine Etkileri - Yrd.Doç.Dr.İsmet TİTİZ

Müşterilerin Perakendeci Markalara Karşı Tutumlarının Ölçülmesine İlişkin Bir Çalışma - Yrd.Doç.Dr.Kenan AYDIN

Comparative Advantage of Turkey With Regard To The EU - Yrd.Doç.Dr.Levent KÖSEKAHYAOĞLU

Bölgesel Kalkınmada Öğrenme, Bilgi Birikimi Ve Yenilik: Türkiye İçin Bir Perspektif - Yrd.Doç.Dr.Mesut ALBENİ, Öğr.Gör.Dr.Murat KARAÖZ

Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Transfer Harcamalarının Gelişimi - Yrd.Doç.Dr.Metin MERİÇ

Isparta İli İhracatçı Tekstil Sektörü Firmalarının Rekabet Gücü Sorunları-Yenilik ve Yerel İşbirliği Temelli Bir Analiz- - Yrd.Doç.Dr.Murat Ali DULUPÇU, Kürşat GÜN

Kurumsal İmaj Oluşturma Aracı Olarak Sponsorluk ve İnternet Uygulamaları - Yrd.Doç.Dr.Suzan ÇOBAN

Finansal Kriz Dönmelerinde İşletmelerin Hisse Yoğunluklarının Performanslarına Etkisi - Yrd.Doç.Dr.Mehmet GENÇTÜRK

Yenilik Kavramı ve Teorik Temelleri - Arş.Gör.Dr.Bekir Sami OĞUZTÜRK

Osmanlı Devleti'nde Millet Sistemi ve Yahudi Milleti - Arş.Gör.Muharrem GÜRKAYNAK