Yıl: 2002 Cilt: 7 Sayı: 1

İÇİNDEKİLER (Yıl: 2002 Cilt: 7 Sayı: 1)

Ön Kapak - Arka Kapak

Hakem Kurulu

İçindekiler Listesi

Doğal Afetlerin Ekonomik Performans Üzerine Etkisi: 1999 Yılında Türkiye'de Meydana Gelen Depremler ve Etkileri - Prof.Dr.İsmail AKTÜRK, Yrd.Doç.Dr.Mesut ALBENİ

Türk Cumhuriyetlerinin Entegrasyonu: Fırsatlar, Sorunlar ve Çözüm Önerileri - Prof.Dr.Geybulla GEYBULLAYEV, Yrd.Doç.Dr.Erol KURUBAŞ

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında İfade Özgürlüğü ve Türkiye - Doç.Dr.Enver BOZKURT, Öğr.Gör.Süleyman DOST

İşletmelerde İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesinde Stratejik Sektörel Eğitim Organizasyonları Modeli - Doç.Dr.Hasan İBİCİOĞLU

Kusurlu Ürünler İçeren Üretim Partileri İçin, Enflasyon ve Paranın Zaman Değeri Etkileri Altında Bir  Ekonomik Sipariş Miktarı Modeli - Yrd.Doç.Dr.Abdullah EROĞLU

Yüksek Öğretim'de Öğrenci Doyumu: Kuramsal Bir Çerçeve ve Görgül Bir Araştırma - Yrd.Doç.Dr.Yaprak GÜLCAN, Yrd.Doç.Dr.Yeşim KUŞTEPELİ, Prof.Dr.Ceyhan ALDEMİR

Küreselleşme Sürecinde Gelişmekte Olan Ülke Ekonomilerinde Ortaya Çıkan Yönelim ve Tepkiler - Yrd.Doç.Dr.Mevlüt KARABIÇAK

Birleşmiş Milletler ve Müdahale - Dr.Hasan Duran

Serbest Bölge Uygulamalarının Dış Ticarete ve Yabancı Sermayeye Katkıları - Yrd.Doç.Dr.Naci KARADUMAN, Arş.Gör.Zafer YILDIZ

11 Eylül: Post-Modern Savaşın Miladı Ya Da Dış Politika Mücadelelerinin Görünmeyen Boyutu - Yrd.Doç.Dr.Haluk ÖZDEMİR

Türkiye'de Mali Disiplinsizliğin Yapısal Temelleri - Yrd.Doç.Dr.Mustafa SAKAL

Vardiyalı ve Vardiyasız Çalışan Hemşirelerin İş Güçlüğünü Ayırt Edici Değişkenlerin Belirlenmesi - Yrd.Doç.Dr.İhsan YÜKSEL

W.S. Jevons As The Founder of Modern Economics - Arş.Grv.Dr.Levent AYTEMİZ

Küçük Ve Orta Ölçekli Üretim İşletmelerinde Kriz Dönemine Özgü Finansman Sorunları ve Alternatif Pazarlama Stratejileri -Göller Bölgesi İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma- - Dr.İlker H. ÇARIKÇI, Dr.İsmet TİTİZ, A.Hüsrev EROĞLU

Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nin Özelleştirilmesi - Muzaffer DEMİRBAŞ, Musa TÜRKOĞLU

Transaksiyonel Analizin Etkili Takım Oluşturmada Kullanılması - Arş.Gör.Murat KAYALAR

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ'ler) İn Bölgesel Kalkınmaya Etkileri ve Bölgesel Kalkınmada KOBİ Temelli Stratejiler - Arş.Gör.Musa TÜRKOĞLU

European Union Structural Funds - Ergüder CAN