Yıl: 2001 Cilt: 6 Sayı: 2

İÇİNDEKİLER (Yıl: 2001 Cilt: 6 Sayı: 2)

Ön Kapak - Arka Kapak

Hakem Kurulu

İçindekiler Listesi

Kıbrıs Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği'ne Üyelik Sorunu - Prof.Dr.M.Sami DENKER

Using Performance Indicators In Public Administration: Lessons From The British Experience - Yrd.Doç.Dr.Hamza ATEŞ

Gülbirlik Ortaklarının Kooperatif Ortak İlişkisi Yönünden Analizi - Yrd.Doç.Dr.Adnan ERTAN, Doç.Dr.Ahmet TURAN

Uluslararası Hukukta Gemi Kaynaklı Kirlenme ve Devlet Gemilerinin Egemenlikten Doğan Bağışıklığı - Yrd.Doç.Dr.M.Akif KÜTÜKÇÜ

Topluluk Hukuku ve Türkiye'de Kamu İktisadi Teşebbüslere (KİT) Uygulanan Kamu Hizmeti Kavramının Değişimi - Dr.Mehmet Hanifi BAYRAM

Portföy Seçimi Problemine Bulanık Mantık Yaklaşımı - Arş.Gör.Dr.İsmail BEKÇİ, Yrd.Doç.Dr. bdullah EROĞLU, Yrd.Doç.Dr.Hayrettin USUL

Hisse Senedi Fiyatını Etkileyen İşletme Düzeyindeki Faktörler ve Mali Sektör Üzerine İMKB'de Bir Uygulama - Arş.Gör.Dr.Yusuf DEMİR

Birleşmiş Milletler ve Müdahale - Dr.Hasan DURAN

Ordu : Türkiye Cumhuriyeti'nin Temel Taşı - Dr.Ramazan İZOL

Politik Konjonktür Dalgalanmaları ve Türkiye Uygulaması (1950 - 2000) - Dr.Sara ONUR

Tek Aşamalı Hazırlık Zamanlı  Parti Büyüklüğü Problemlerinin Çözümü İçin Doğrusal Hedef Programlama  Modeli - Dr.Bahar ÖZYÖRÜK, Prof.Dr.Serpil EROL

Küreselleşme Süreci ve Etki Alanları - Arş.Gör.Mehmet AKTEL

Veri Zarflama Analizi İle  Bazı Orta Öğretim Kurumlarının Performanslarının Değerlendirilmesi - Arş.Gör.Mehmet Emin BAYSAL, Doç.Dr.Bilal TOKLU

Althusser'de İdeoloji Kavramı - Süleyman GÜNGÖR

İrade Savaşı : Altıncı Cumhurbaşkanlığı Seçimi - Arş.Gör.Murat OKÇU, Arş.Gör.Mehmet AKTEL