Yıl: 2001 Cilt: 6 Sayı: 1

İÇİNDEKİLER (Yıl: 2001 Cilt: 6 Sayı: 1)

Ön Kapak - Arka Kapak

Hakem Kurulu

İçindekiler Listesi

Subsidiarite İlkesi (İkincillik İlkesi) ve Avrupa Birliği Bütünleşme Sürecine Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme - Doç.Dr.Enver BOZKURT, Yrd.Doç.Dr.Mehmet ÖZCAN

Yönetimde Bir İhmal Konusu Olarak Güç ve Güç Yönetimi -II- - Yrd.Doç.Dr.Sabahat BAYRAK

Economic Order Quantity Model With Shortages Backordered Under Inflation and Time Value of Money - Yrd.Doç.Dr.Abdullah EROĞLU

İşletmelerin Kar Payı Dağıtım Politikaları ve Firma Değerliliğinin Vergi Uygulamaları İle İlişkisine Teorik Bir Yaklaşım - Arş.Gör.Dr.Yusuf  DEMİR

Esnek Üretim Sistemleri İle İlgili Literatür Araştırması: Çok Amaçlı Karar Verme Yaklaşımı - Dr.Ediz ATMACA, Prof.Dr.Serpil EROL

Yeni Bir Müdahale Şekli "İnsani Müdahale" - Dr.Hasan DURAN

Türkiye'nin Ekonomik Büyüme Sürecinde Dış Borç Çıkmazı - Dr.Mehmet KARA

Göller Bölgesindeki  Küçük ve Orta Boy İşletmelerin Finansal Sorunları Ve Çözüm Yolları - Arş.Gör.İsmail BEKÇİ, Yrd.Doç.Dr.Hayrettin USUL

Örgütlerin Aile Yaklaşımları Çerçevesinde Aile Dostu Örgüt Yapıları - Arş.Gör.İlker H. ÇARIKÇI

Araç Rotalama Problemine Ait Bir Uygulama - Mehmet ERYAVUZ, Cevriye GENCER

Hekimlerin Ahlaki Değerleri İle Meslek Etiğinin İstatistiksel Olarak İncelenmesi - Aslı YÜRÜTÜCÜ, Yrd.Doç.Dr.Hüseyin GÜRBÜZ

Kitap İncelemesi: Geleceği Görmek, Pazarlama Araştırmasının Gücü - Yrd.Doç.Dr.Ayşe ŞAHİN

Çeviri: Güney Akdeniz Bölgesi Ülkeleri'nde Kalkınma ve Kalkınma Sorunları - Volker Nıenhaus, Çev.: Yrd.Doç.Dr.Seyhun DOĞAN