Yıl: 2000 Cilt: 5 Sayı: 2

İÇİNDEKİLER (Yıl: 2000 Cilt: 5 Sayı: 2)

Ön Kapak - Arka Kapak

Hakem Kurulu

İçindekiler Listesi

Türk Tekstil Sanayii'ndeki Büyük İmalat İşletmelerinin Rekabet Stratejisi Geliştirme Süreçlerine İlişkin Bir Araştırma - Prof.Dr.Hüseyin ÖZGEN, Arş.Grv.Dr.Ahmet SEVİÇİN

5 Nisan  1994  Ekonomik  İstikrar  Programı  Öncesi  ve  Sonrası İthalat Fonksiyonu Katsayılarının  Değişip Değişmediğinin Belirlenmesi - Yrd.Doç.Dr.Cengiz AKTAŞ

Yönetimde Bir İhmal Konusu Olarak Güç ve Güç Yönetimi -I-  - Yrd.Doç.Dr.Sabahat BAYRAK

Kültürümüzün Uluslararası Boyutları - Yrd.Doç.Dr.Metin İŞÇİ

Türkiye'de Ekonomik İstikrarsızlığın Tarihsel Gelişim Süreci - Yrd.Doç.Dr.Mevlüt KARABIÇAK

Gelişmekte Olan Ülkeler Kapsamında Ödemeler Bilançosuna İlişkin Dengesizlik Unsurları - Yrd.Doç.Dr.A.Niyazi ÖZKER

Türkiye'de Faiz Oranlarının Yatırımlar Üzerindeki Etkisi (1980 - 1997 Dönemi Örneği) - Öğr.Grv.Dr.Muzaffer DEMİRBAŞ

Isparta İli Süt Ürünleri İşletmelerinin Yapısal Analizi ve Gelişim Stratejileri - Dr.Mehmet KARA

Parti Büyüklüğü Problemleri İle İlgili Literatür Araştırması - Dr. ahar ÖZYÖRÜK, Prof.Dr.Serpil EROL

Karar Almada Geleneksel Maliyet Yönetimi Yaklaşımında Yaşanan Gelişmeler Ve Stratejik Maliyet Yönetimi - Arş.Gör.Dr.İsmet TİTİZ, Arş.Gör.A. Cüneyt ÇETİN

Yeni Ekonomi ve Türkiye - Öğr.Gör.Ramazan ARMAĞAN

Çalışanların İş Tatminlerini Etkileyen Kişisel Özellikler -Süpermarket Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma- - Arş.Gör.İlker H. ÇARIKÇI