Yıl: 1999 Cilt: 4 Sayı: 4

İÇİNDEKİLER (Yıl: 1999 Cilt: 4 Sayı: 4)

Ön Kapak - Arka Kapak

Hakem Kurulu

İçindekiler Listesi

Küreselleşme Sürecinde Türkiye-GSMH Açıklarının Analizi - Prof.Dr.Recep KÖK

Küreselleşmede Marjinalleşen Ulusal Ekonomi - Yrd.Doç.Dr.Murat Ali DULUPÇU

Devletin Büyümesi ve Ekonomik Sonuçları - Yrd.Doç.Dr.Ömer EROĞLU

Reappraısıng The Purchasıng Department's Functıon: The Influence Of Partnershıp Sourcıng Practıces - Yrd.Doç.Dr.Hasan K. GÜLEŞ

Türkiye'de Yükseköğretimin Finansmanı - Yrd.Doç.Dr.Ramazan KILIÇ

Türkiye'de Enflasyonla Mücadelede Toplumsal Uzlaşmanın Etkinliği - Arş.Grv.Dr.Zeynep KARAÇOR

Türk Elektrik-Elektronik Sanayii Sektöründe Kalite Yönetimi Uygulamalarına İlişkin Karşılaştırmalı Bir Analiz - Prof.Dr.M. Hulusi DEMİR, Öğr.Grv.Dr.Özlem İpekgil DOĞAN

Toplam Kalite Yönetimi ve Yönetsel Zaman - Prof.Dr.Nihat KARAKOÇ

Yükseköğretimde Kalite ve Verimlilik Arayışları: Öğretme ve Öğrenme - Yrd.Doç.Dr.Saim AKKAYA

Muhasebe Mesleğinde Meslek Ahlakının Yeri ve Önemi - Yrd.Doç.Dr.Fikret OTLU

İşletmelerin Stratejik Vizyonu: Gerçeğe Dönüştürme Manevraları ve Eylem Planları - Yrd.Doç.Dr.Gürcan PAPATYA, Köksal HAZIR

Gücün Örgüt Yönetiminde Etkileri - Dr.Recep YÜCEL

İşletmelerde Veri Tabanına Dayalı Pazarlama Süreci Ve Müşteri Farklılaştırma Matrisi Ekseninde Pazarlama Stratejileri - Öğr.Gör.Hulusi DOĞAN

Yönetim ve Hukuk Açısından Türkiye'de Telekomünikasyon Hizmetlerinin Özelleştirilmesi - Prof.Dr.Orhan GÖKÇE, Arş.Grv.Adem ÖĞÜT

Kent Yönetimine Katılımın Bir Boyutu Olarak Etkenlik Duygusunun Konya Örneğinde Analizi - Prof.Dr.Orhan GÖKÇE, Arş.Grv.Gülise GÖKÇE, Arş.Grv.Dr.M. Akif ÇUKURÇAYIR

2000'li Yıllarda Asya Pasifik Bölgesinde Büyük Güç Etkileşimi ve Bazı Mümkün Gelişmeleri - Doç.Dr.Mehmet Sami DENKER

Halka Açık ve Halka Kapalı Anonim Ortaklıklarda Temettü ve Bedelsiz Hisse Senedi Dağıtımındaki Farklılıklar - Yrd.Doç.Dr.Şefika DEMİRKAN

Ölüm Cezasının Kaldırılmasına İlişkin Gelişmeler ve Suçluların İadesi Hukukuna Etkisi - Yrd.Doç.Dr.Faruk TURHAN

Siyasal Katılma ve Cinsiyet Rolleri: Konya ve Yöresi Örnek Uygulaması - Öğr.Grv.Dr.H. Hakan AFACAN

Kamu Kurumlarında İşgörenlerin Motivasyonu Üzerine Bir Araştırma - Arş.Grv.Gülise GÖKÇE

Çevre Vergilerinin İstihdam Üzerine Etkisi - Yrd.Doç.Dr.İhsan GÜNAYDIN

Gelişmekte Olan Ülkelerde Bütçe Açıkları - Öğr.Grv.Dr.Haluk EGELİ