Yıl: 1998 Cilt: 3 Sayı: 3

İÇİNDEKİLER (Yıl: 1998 Cilt: 3 Sayı: 3)

Ön Kapak - Arka Kapak

Hakem Kurulu

İçindekiler Listesi

Türk İmalat Sanayii Sektörlerinin İhracata Katkısı - Doç.Dr.Hüseyin A. EGELİ

Modernizm-İktisat-Retorik ve Metafor Üzerine Post-Epistemolojik Bir Deneme - Yrd.Doç.Dr.Murat Ali DULUPÇU

Türkiye'de Planlı Dönemde Kadın Nüfusu ve Kadın İşgücü İstihdamındaki Gelişmeler - Dr.A.Mesud KÜÇÜKKALAY

Küreselleşme, Rekabet ve Sınır-Ötesi Birleşmeler: Daimler-Benz ve Chrysler Örneği - Arş.Gör.Muzaffer AYDEMİR

Türkiye'nin Cari İşlemler Dengesi ve Yurt Dışı İşçi Transferleri Üzerine Bir Uygulama: Zaman Serileri Yaklaşımı 1970-1995 - Arş.Gör.Murat KARAÖZ

Entellektüel Sermaye Konseptinin İşletmecilik  Anlayışındaki Dönüşümleri - Prof.Dr.Ali AKDEMİR

Türk Traktör Kullanıcılarının Marka Tercihlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma - Doç.Dr.Semra AYTUĞ, Arş.Gör.Tarkan KARADİBAK

İleri Maliyet Yönetim Yaklaşımı Olarak Hedef Maliyetleme - Yrd.Doç.Dr.Durmuş ACAR

Doğrusal Programlama Tekniği İle Meşrubat Sektöründeki Bir İşletmede Ürün Bileşiminin Bulunması - Yrd.Doç.Dr.Abdullah EROĞLU, Arş.Gör.Nuri ÖMÜRBEK

Tam Sayılı Doğrusal Programlama Yaklaşımı İle Sınav Planlaması - Yrd.Doç.Dr.İbrahim GÜNGÖR

İçeriden  Öğrenenler  Ticareti (Insıder  Tradıng) ve  Türkiye'de  Muhasebenin  Yatırımcılara Bilgi Sağlama Sorumluluğu - Yrd.Doç.Dr.Fehmi KARASİOĞLU

Eşlerin Beyaz Eşya, Mobilya ve Giysi Satın Alma Öncesi Karar Süreçlerindeki Rollerinin İstatistiksel Olarak İncelenmesi - Yrd.Doç.Dr.Veysel YILMAZ,  Yrd.Doç.Dr.Zeki YILDIZ, Yrd.Doç.Dr.Hüseyin GÜRBÜZ

Vizyon: Hayal ve Gerçek Arasındaki Gerilim -Eleştirel Bir Yaklaşım Denemesi- - Yrd.Doç.Dr.Gürcan PAPATYA

Türkiye Meslek Yüksekokulları Turizm Eğitimi Kalitesinin Geliştirilmesinde Sanal Yöntemlerin Rolü - Okt.Ertuğrul BAYER

Ekonomik Kriz Dönemlerinde İşçi Çıkarımlarına Alternatif Bir Öneri: Esnek Çalışma Sistemi - Arş.Gör.Murat KAYALAR

Bireysel ve Toplumsal Boyutlarıyla Yabancılaşma - Yrd.Doç.Dr.Hüseyin AKYILDIZ

Tanzimat Fermanı'nın Toplumsal Yansıması - Arş.Gör.Mehmet AKTEL

1982 Anayasası Çerçevesinde Özel Hayatın Gizliliğinin Korunması - Arş.Gör.Vahdettin AYDIN

Total Qualıty Management (Tqm): A Communıcatıon Perspectıve - Arş.Gör.Asım BALCI

Sevr Sürecinde Yapılan Uluslararası Toplantılarda Kürt Konusu ve İngiltere'nin Politikası - Arş.Gör.Erol KURUBAŞ

Siyasi Parti Kapatma Davalarında Ortaya Çıkan Ön Sorunlar - Arş.Gör.Yüksel METİN

Halk Fırkası'nda Dönüm Noktası:  III. Büyük Kongre'nin Türk Basınına Bazı Yansımaları - Arş.Gör.Murat OKÇU

Küreselleşme Olgusunun Finans Piyasaları Üzerine Etkisi - Öğr.Gör.İbrahim Attila ACAR, Arş.Gör.Ali YAVUZ

Sosyal Refah Devleti ve Değişim - Yrd.Doç.Dr.Ramazan GÖKBUNAR, Arş.Gör.Birol KOVANCILAR