Yıl: 1997 Cilt: 2 Sayı: 2

İÇİNDEKİLER (Yıl: 1997 Cilt: 2 Sayı: 2)

Ön Kapak - Arka Kapak

Hakem Kurulu

İçindekiler Listesi

The Relations of Turkey and The European Union and The Developments In  The Customs Union - Prof.Dr.İsmail AKTÜRK

Reel Boyutlarıyla Türkiye Ekonomisinde Kriz Süreçlerinin Ortaya Çıkış Mekanizmaları - Yrd.Doç.Dr.Hüseyin AKYILDIZ

Does Foreign Aid Work On Economıc Development of Developing Countries - Yrd.Doç.Dr.Ömer EROĞLU

Endüstri Devrimi ve Ekonomik Sonuçlarının Analizi - Arş.Gör.A.Mesut KÜÇÜKKALAY

On Endogenous Growth Theory - Öğr.Gör.Murat Ali DULUPÇU

Fırsat Maliyeti ve  Fırsat Maliyetinin İşletme Yönetimi Kararlarında Kullanılması - Yrd.Doç.Dr.Recep GÜNEŞ

Primal-Dual Doğrusal Programlama Modelleri Arasındaki İlişkiler - Yrd.Doç.Dr.Abdullah EROĞLU, Yrd.Doç.Dr. İbrahim GÜNGÖR

Muhasebe Eğitiminde Ahlâk Öğretiminin Değerlendirilmesi - Kenneth M. Hiltebeitel-Scoot K.Jones, (Çev. Yrd.Doç.Dr.Durmuş ACAR)

İşletmelerin Örgütsel Verimliliğe Ulaşmada Yetki Devri Sorunu ve Yönetici Engeli -Motivasyon Kuramları Bağlamında - Yrd.Doç.Dr.Gürcan PAPATYA

Muhasebenin Temel Kavramları ve Mali Tablolar İlkelerinin Yönetim Muhasebesi Açısından Değerlendirilmesi - Yrd.Doç.Dr.Nülifer TETİK

Tam Zamanında Üretim Uygulamalarında Faaliyet Tabanlı  Maliyet Sisteminin Yararlı Hale Getirilmesi - Yrd.Doç.Dr.Durmuş ACAR, Öğr.Gör.Nurhan PAPATYA

Satın Alma Gücü Paritesi Örneğinin Mevsimsel Verilerle (1970:01 - 1994:04) Analizi Üzerine Bir Uygulama: Eşbütünleşme - Arş.Gör.Dr.Hüseyin GÜRBÜZ, Prof. Dr.İbrahim HASGÜR

Küreselleşme Sürecinde Maliyetleme Sistemlerinde Çağdaş Yaklaşımlar ve Yeni Gelişmeler - Öğr.Gör.Nurhan PAPATYA

Teknolojide Yeni Bir Ufuk: Teknoparklar - Arş.Gör.A.Cüneyt ÇETİN

Türk Sermaye Piyasası'nda Faaliyet  Gösteren Dış Denetçinin Yasal Sorumluluğu - Arş.Gör.Hayrettin USUL, Arş.Gör.Ö.Faik ÇETİNER

Türkiye'de Tarımsal Kitlerin Özelleştirilmesi Sorununa Kooperatifçilik Modeli Önerisi - Arş.Gör.Adnan ERTAN

"Siyasal Kültür"ün Kavramlaştırılmasında Karşılaşılan Bazı  Güçlükler - Yrd.Doç.Dr.Şaban SİTEMBÖLÜKBAŞI

Kınalızâde Ali Efendi'nin Siyaset ve Devlet Anlayışı - Yrd.Doç.Dr.Metin İŞÇİ

Anonim Şirketlerde Azınlığın Haklı Nedenlerle Şirketin Feshini İsteme Hakkı Üzerine Düşünceler - Arş.Gör.M.Fahrettin ÖNDER

Aracı Kurum ve Organlarının Sorumluluğu - Arş.Gör.Metin TOPÇUOĞLU

Soğuk Savaşın Sonu Amerikan  İmparatorluğu'nun Sonu Mu? - Arş.Gör.Erol KURUBAŞ

Meclis Esas Komisyonlarının Anayasaya Uygunluk Denetimleri - Arş.Gör.Yüksel METİN

Türkiye'de Katma Bütçe Uygulaması - Arş.Gör.İbrahim ACAR

Küme Örtüleme Problemi ve Bir Uygulama - Yrd.Doç.Dr.İbrahim GÜNGÖR, Yrd.Doç.Dr.Abdullah EROĞLU