Yıl: 1996 Cilt: 1 Sayı: 1

İÇİNDEKİLER (Yıl: 1996 Cilt: 1 Sayı: 1)

Ön Kapak - Arka Kapak

Hakem Kurulu

İçindekiler Listesi

Gümrük Birliği Ve Türkiye - Prof.Dr.Gültekin RODOPLU

Bilgisayarlı Muhasebe Ortamında Bağımsız Denetim - Yrd.Doç.Dr.Selman Aziz ERDEN

Muhasebede Ahlak: Fikir (Değer) Aşılamaksızın Değerler Eğitimi - Çeviren: Yrd.Doç.Dr.Durmuş ACAR

Eski Türklerde Devlet Ve Demokrasi Anlayışı - Yrd.Doç.Dr.Metin İŞÇİ

2000'li Yıllara Doğru Sermaye Piyasası - Prof.Dr.Gültekin RODOPLU

Dünya İşletmelerinin Joınt Venture Stratejileri Ve Sinerjik Yaklaşım - Arş.Grv.Gürcan PAPATYA

Sermaye Piyasalarının Bütünleştiği Dünyamızda Türk Sermaye Piyasası'nda Muhasebe Denetimi Sorunları Ve Çözüm Önerileri - Arş.Grv.Hayrettin USUL

Pazarlama Planlaması Sürecinde Satış Tahminleri Ve Çoklu Regresyon Ve Korelasyon Analizinin Etkinliği - Arş.Grv.A. Hüsrev EROĞLU

Montaj Hatları - Arş.Grv.Murat Kansu KARACA

Doğal Kaynakların Ve Çevrenin Korunmasında Önemli Bir Tehdit Unsuru: Ekolojik Bunalım Ve Sorunun Kapitalizmden Kaynaklanan Sonuçlarının Dünyanın Geleceğine Etkileri - Arş.Grv.İsmail GÖKDAYI

Derneklerin Birleşmesi - Arş.Grv.Tahir SARAÇ

Cumhurbaşkanının Geri Gönderme Yetkisi - Arş.Grv.Yüksel METİN

Demokratik Eşitlik İlkesi - Arş.Grv.Cemal BALTACI

Yeni Sağın Temsilcisi Olarak Hayek Ve Demokrasi Bakışı - Arş.Grv.Süleyman GÜNGÖR

Küresel Menkul Kıymet Takas Ve Saklama Sisteminde Euroclear'ın Yeri Ve Önemi - Arş.Grv.Murat Ali DULUPÇU

Ölçeğe Göre Azalan Getiride Uzun Dönem Ortalama Maliyetlerin Artması Ve Yöneticilerin Etkinliğini Yitirmesi Arasındaki İlişkiler - Arş.Grv.Abdullah Mesud KÜÇÜKKALAY

Sabit Gelirliler Ve Enflasyon - Arş.Grv.Mustafa BİLGİN

Hayekçi Yaklaşımın İktisadi Boyutu: Konjonktür Ve Kriz Teorisi - Arş.Grv.Hakan RODOPLU

Demokratik Parlementer Sistemin Beşiği İngiltere'nin Tarihinden İlginç Anekdotlar - Arş.Grv.Ferruh TUZCUOĞLU

İleri Üretim Felsefelerinden Jıt'le Maliyetlerin Kontrolü Ve Verimliliğin Arttırılması - Yrd.Doç.Dr.Durmuş ACAR