Geybulla Ramazanoğlu Özel Sayısı

İÇİNDEKİLER (Yıl: 2018 Cilt: 23 Geybulla Ramazanoğlu Özel Sayısı)

Kapak

Hakem Kurulu

İçindekiler Listesi

Editörden

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem AKMAN

Atamin xatirəsinə

Arzu GEYBULLAYEVA

Geybulla Hoca

Prof. Dr. İbrahim Atilla ACAR

Geybulla Hocamızdan Bize Kalanlar

Prof. Dr. Bekir GÖVDERE

Geybulla Ramazanoğlu Hakkında Düşüncelerim

Emekli Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt KARABIÇAK


01 - Bretton Woods İkizleri: Aşırı Yoksulluk ve Derinleşen Eşitsizlik

Doç. Dr. Mustafa SOBA – Öğr. Gör. Saadet Yağmur KUMCU – Öğr. Elm. Özden Sevgi AKINCI

02 - Güney Kore ve Türkiye Ekonomik Büyüme Deneyiminin Otomotiv Sanayii Temelinde Karşılaştırılması

Dr. Sıtkı Selim DOLANAY – Doç. Dr. Bekir Sami OĞUZTÜRK

03 - Girişimcilerde Yaşanan Başarısızlık Korkusu

Dr. Öğr. Üyesi Elif Türkan ARSLAN

04 - Gelişmiş Ülkelerde Nükleer Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Üzerine Panel Veri Analizi

Dr. Öğr. Üyesi Türker ŞİMŞEK - Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim AYDIN

05 - Kamu Personel Sisteminde Çalışanların Görevde Yükselmesinde Kayırmacılık Sorunu

Dr. Öğr. Üyesi Murat AK - Doç. Dr. Özcan SEZER

06 - Vergi Uyuşmazlıklarında Alternatif Çözüm Yolları (İzaha Davet Müessesesi ve Mükellef Hakları Bağlamında Değerlendirmeler)

Doç. Dr. Engin HEPAKSAZ - Arş. Gör. Orçun AVCI

07 - Türkiye’de Adalet Hizmeti Harcamaları

Doç. Dr. Alper DOĞAN - Alper ÖZTÜRK

08 - Türkiye’de İç Göçlerin Shift Share Analizi İle İncelenmesi

Harun Bora TUNÇ - Dr. Öğr. Üyesi Selen IŞIK MADEN

09 - Ticari Açıklık, Ekonomik Büyüme, Şehirleşme ve Çevre İlişkisi

Dr. Öğr. Üyesi F. Özlem ALPER

10 - Enerji Tüketiminde Küreselleşmenin Rolü

Dr. Öğr. Üyesi Ali Eren ALPER

11 - Türkiye – AB Dış Ticaretinde J Eğrisi Etkisi: 1994-2016 Dönemi Üzerine Ampirik Bir İnceleme

Prof. Dr. Levent KÖSEKAHYAOĞLU - Dr. Öğr. Üyesi İkbal KARATAŞLI

12 - Konjonktürel Dalgalanmaların Tarihsel Gelişimi

Dr. Öğr. Üyesi Özer ÖZÇELİK - Arş. Gör. Ezgi BABAYİĞİT SUNAY

13 - Türkiye ve Azerbaycan Belediye Yönetimlerinin Karşılaştırmalı İncelemesi

Mertcan ARITÜRK – Doç. Dr. Nilüfer NEGİZ

14 - Türkiye’de Sağlık Yöneticiliği Eğitimi ve Yüksek Lisans Öğrencilerinin Öz Değerlendirmeleri

Burcu GÜNGÖR ÖNLEN - Doç. Dr. Volkan ÖNGEL

15 - Effect of Organizational Cynicism and Job Satisfaction on Organizational Commitment: An Empirical Study on Banking Sector

Seher ERARSLAN - Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem KAYA – Doç. Dr. Erkut ALTINDAĞ