Endüstri 4.0 ve Örgütsel Değişim Özel Sayısı

İÇİNDEKİLER (Yıl: 2018 Cilt: 23 Endüstri 4.0 ve Örgütsel Değişim Özel Sayısı)

Kapak

Hakem Kurulu

İçindekiler Listesi

Editörden

Prof. Dr. İsa İPÇİOĞLU

01 - Gelişmekte Olan Ekonomilerde Sürdürülebilir Tedarik Zinciri İçin Endüstri 4.0 Girişimlerine Yönelik Güçlüklerin Değerlendirilmesi

Dr. Öğr. Üyesi Özüm EĞİLMEZ - Dr. Öğr. Üyesi Gözde KOCA

02 - Türkiye ve Almanya’nın Sanayide Dijital Dönüşümü: Yol Haritaları ve Şirketlerin Karşılaştırması

Doç. Dr. Elif NUROĞLU – Arş. Gör. Hüseyin H. NUROĞLU

03 - Endüstri 4.0, “Nesnelerin İnterneti” - Akıllı İşletmeler ve Muhasebe Denetimi

Dr. Öğr. Üyesi Ali KABLAN

04 - Türkiye’de Endüstri 4.0’ın İşgücü Piyasasına Etkileri: Firma Beklentileri

Burcu Nazlıcan DOĞRU – Doç. Dr. Oytun MEÇİK

05 - Endüstri 4.0’ın Özel, Kamu ve Kooperatif Sektörlerine Etkisi

Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer SERİNİKLİ

06 - Endüstri Devrimleri ve Turizm: Türkiye Turizm 4.0 Swot Analizi ve Geçiş Süreci Önerileri

Dr. Yunus TOPSAKAL – Prof. Dr. Nedim YÜZBAŞIOĞLU – Doç. Dr. Murat ÇUHADAR

07 - Endüstri 4.0 ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Etkileri

Dr. Öğr. Üyesi V. Evrim ALTUK ÖZDEN

08 - Nesnelerin İnterneti Uygulamalarının Tam Zamanında Üretim Sistemi Üzerindeki Etkisi

Dr. Öğr. Üyesi Harun ÖĞÜNÇ

09 - Endüstri 4.0 ve Lojistik Sektörüne Yansımalarının Örnek Olay Kapsamında Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Ömür Yaşar SAATÇİOĞLU - Arş. Gör. Gökçe TUĞDEMİR KÖK - Arş. Gör. Nergis ÖZİSPA

10 - Sermaye Birikimi, Teknoloji ve Uluslararasılaşma Olgularını Endüstri 4.0 Döneminde Yeniden Düşünmek

Suat AKSOY