21 Ocak 2020 Salı

Künye

11593 defa okundu

Editör

Prof. Dr. Mustafa Zihni TUNCA

 

Editör Yardımcıları

Prof. Dr. Adem EFE              Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem AKMAN

     
Yayın Ofisi

Arş. Gör. Mehmet ÖZSOY

Dergi Sekreteri

Arş. Gör. Murat KARA

Kapak Tasarım

Bil. İşl. Ramazan DAĞ

Dizgi

 

 

Baskı

SDÜ Basımevi Isparta

 

©SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Isparta – 2017

SON SAYI (2019 / 4)

ENDÜSTRİ 4.0 VE ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM ÖZEL SAYISI

GEYBULLA RAMAZANOĞLU ÖZEL SAYISI

İKTİSADİ VE İDARİ BİL. FAK.