07 Aralık 2019 Cumartesi

İndeksler

16455 defa okundu

 

İndeksler

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, aşağıdaki ulusal ve uluslararası indeskler tarafından taranmaktadır.

 

Uluslararası İndeskler

 EBSCOHOST (2008 yılı 1. sayıdan itibaren)

 

Ulusal İndeskler

Türkiye Makaleler Bibliyografyası (2010 yılı 1. sayıdan itibaren)

 ASOS Index (2012 yılı 1.sayıdan itibaren)

 

 

SON SAYI (2019 / 4)

ENDÜSTRİ 4.0 VE ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM ÖZEL SAYISI

GEYBULLA RAMAZANOĞLU ÖZEL SAYISI

İKTİSADİ VE İDARİ BİL. FAK.