24 Haziran 2018 Pazar

İndeksler

10866 defa okundu

 

İndeksler

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, aşağıdaki ulusal ve uluslararası indeskler tarafından taranmaktadır.

 

Uluslararası İndeskler

 EBSCOHOST (2008 yılı 1. sayıdan itibaren)

 

Ulusal İndeskler

Türkiye Makaleler Bibliyografyası (2010 yılı 1. sayıdan itibaren)

 ASOS Index (2012 yılı 1.sayıdan itibaren)

 

 

SON SAYI (2018 / 2)

GÖÇ ÖZEL SAYISI

KAYFOR15 ÖZEL SAYISI

İKTİSADİ VE İDARİ BİL. FAK.